grzyby.pl

wykazy gatunków ("czeklisty")

Dla poszczególnych grup organizmów są publikowane autorytatywne wykazy gatunków, potocznie, z angielskiego "czeklisty". Taki wykaz jest autorytatywnym punktem odniesienia dla osób używających nomenklatury biologicznej dla nazywania gatunków i innych taksonów organizmów żywych.

Staraniem czeklisty jest ustalenia nazw głównych, wskazania synonimów; często podane są też oficjalne nazwy polskie, informacje o występowaniu na danym terenie i/lub publikacje na temat.

Jak każda kodyfikacja, czeklista starzeje się. Jest to skutkiem zmian w taksonomii: opisywanie nowych taksonów, łączenie lub podział istniejących, ustalanie priorytetu nazw i dość częste wśród grzybów przesunięcia gatunków pomiędzy rodzajami lub tworzenie nowych.

Nomenklatura przyjęta w grzyby.pl stara się trzymać aktualnych polskich czeklist. W wielu wypadkach ruch w systematyce jest tak istotny, że nie jest to możliwe. Tak więc ze źródeł pierwotnych, dla ustalenia nazwy głównej w nagłówku strony użyte są: dla grzybów podstawkowych Wojewoda (2003) — Checklist of Polish larger Basidiomycetes. · 🔗www.botany.pl[105], dla grzybów workowych Chmiel (2006) — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes.[140], dla porostów Fałtynowicz (2003) — The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist[153] lub Fałtynowicz (2016) — The lichens of Poland. A fourth checklist.[153.4].

W większości przypadków za nazwę główną w nagłówku strony przyjmowana jest ta podana w bazie mycobank.org. Jeśli jest ona różna od nazwy głównej w polskich czeklistach, to może się pojawić stosowna adnotacja przy polskiej nazwie głównej umieszczonej wśród synonimów. W niektórych, bardziej złożonych przypadkach, w polu tytułu strony, pod nazwami jest podany krótki komentarz nomenklatoryczny. Zaletą Mycobank jest większa liczba synonimizacji i przeważnie szybkie nadążanie za postępem badań.

Czasem nazwą główną jest ta używana w GBIF. Zdaje się, że przyjęty tam system jest przeważnie nieco bardziej konserwatywny niż Mycobank i bliski brytyjskiemu ujęciu czeklistowemu. Użycie danych z GBIF jest motywowane praktyczną stroną, wynikającą z przekazywania danych GREJ do tej bazy przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne.

Żadna czeklista nie jest doskonała w całości. Wszystkie mają mocniejsze i słabsze miejsca dla różnych grup gatunków grzybów. Należy jeszcze wspomnieć o wartościowym źródle - Indeks Fungorum. Wszystkie wymienione nie wymienionej wyżej i inne czeklisty dostępne w Internecie wzajemnie korzystają ze swoich zasobów i mają swoje osobliwości. Ich wartość może zmienić się w czasie. Przy przeglądzie nomenklatury wszystkich taksonów ujętych w grzyby.pl, wykonanym na przełomie 2022/23, korzystałem głównie z Mycobank, GBIF i Wojewoda (2003) — Checklist of Polish larger Basidiomycetes. · 🔗www.botany.pl[105] (kolejność oddaje wagę), bazując na wcześniejszej (1997-2022) pracy opartej głównie na Index Fungorum, [105] i Mycobank.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji