grzyby.pl

hubowate itp. porowe

huby

Huby to potoczne określenie grzybów niekapeluszowych wyrastających na drewnie. Część z nich to pasożyty żywych drzew, większość to saprotrofy rozkładające drewno lub słabe pasożyty, rozwijające się na drzewach osłabionych wcześniej przez inne czynniki, np. klimatyczne.

space

rząd żagwiowców zawiera większość pospolitych hub i innych grzybów nadrzewnych o porowatym hymenoforze

Schizopora paradoxa · strzępkoząb wielkopory

drewniczka różnopora
Hyphodontia paradoxa
strzępkoząb wielkopory (Schizopora paradoxa)
przedstawiciel rodziny drewniczkowate (Schizoporaceae)

owocniki wieloletnie, zwykle w postaci nieregularnych, rozpostarto-odgiętych półeczek o nieregularnej powierzchni, jasnobrązowa do ciemnobrązowej, czerwonobrązowej, na brzegu jaśniejsza białawe, brzeg ostry; pory białe, drobne, 2 – 4 na mm, rurki w kilku warstwach; miąższ białawy, konstystencji skórzastej, elastyczny; zapach mniej lub bardziej wyraźny grzybowy;

space