grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Schizophyllum commune (L.) Fr. (1815)

rozszczepka pospolita, Split gill /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
grupa owocników na leżącej kłodzie (buka?); 28.06.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
spodnia strona owocnika; na gałęziach leżących na ziemi
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)

owocnik

Schizophylla commune
Kapelusz muszlowaty, wachlarzowaty, bez trzonu, bokiem wąsko przyrośnięte do podłoża, 10 – 30 (40) mm szerokości; szarobiałe, czasem z różowawym odcieniem, może też być zabarwiona zielono przez rozwijające się pomiędzy włoskami kapelusza glony; wilgotny ciemniejszy, szarobrązowy; powierzchnia gęsto szczeciniasta do filcowatej; promieniście pofałdowana lub bruzdowana; brzeg cienki, podwinięty (zwłaszcza za młodu), z wiekiem falisty, szczeciniasty.

space

Miąższ bardzo cienki, ochrowy, łykowaty, elastyczny; suchy twardy i kruchy. Bez wyraźnego zapachu i smaku. Po nawilżeniu owocniki odżywają.

Pileus shell-shaped, fan-shaped, without stipe, narrow, lateraly attached to substrate, 10 – 30 (40) mm broad; gray-white, sometimes with pinkish tint, could be greenish because of algae growing among hairs; moistended darker, gray-brown; surface densely covered with hairs, tomentose; radialy wrinked, grooved; margin acute, incurved, at maturity wavy, with thick hairs.

space

Flesh thin, ochra, tough, ellastic; dry hard, brittle. Without distinct odour or taste. Dry specimens after rain revive.

zarodniki

Wysyp zarodników biały (z białoróżowym odcieniem). Zarodniki cylindryczne, gładkie, bezbarwne, 5.5 – 7 x 1.5 – 2.5 µm.

Spore print white (with pinkish tint). Spores cylindric, smooth, colourless, 5.5 – 7 x 1.5 – 2.5 µm.

występowanie

Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok ma martwym i żywym drewnie liściastym, rzadziej iglastym; na gałęziach i pniach, leżących i stojących. Zwykle w dużej liczbie, w grupach i szeregach.

Common. Whole year, gregarious or in rows, on dead and living wood of decidious trees, rarely on conifers.

wartość

Niejadalny, zbyt drobny.

Inedible, too small.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.1.mk - Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
1
leg. Marek Kozłowski #4