grzyby.pl

Schizophyllum commune Fr.

rozszczepka pospolita, Splitgill /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
grupa owocników na leżącej kłodzie (buka?); 28.06.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
spodnia strona owocnika; na gałęziach leżących na ziemi
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)

owocnik

Schizophylla commune
Kapelusz muszlowaty, wachlarzowaty, bez trzonu, bokiem wąsko przyrośnięte do podłoża, 10-30 (40) mm szerokości; szarobiałe, czasem z różowawym odcieniem, może też być zabarwiona zielono przez rozwijające się pomiędzy włoskami kapelusza glony; wilgotny ciemniejszy, szarobrązowy; powierzchnia gęsto szczeciniasta do filcowatej; promieniście pofałdowana lub bruzdowana; brzeg cienki, podwinięty (zwłaszcza za młodu), z wiekiem falisty, szczeciniasty.

Blaszki wachlarzowato rozchodzących się od miejsca przytwierdzenia do podłoża; blaszki blado mięsnoróżowe, czerwonoszare, czasem z fioletowym odcieniem; suche blaszki o ostrzu rozszczepionym na dwoje, wilgotne zbiegają się; dość rzadkie.

Miąższ bardzo cienki, ochrowy, łykowaty, elastyczny; suchy twardy i kruchy. Bez wyraźnego zapachu i smaku. Po nawilżeniu owocniki odżywają.Kapelusz muszlowaty, wachlarzowaty, bez trzonu, bokiem wąsko przyrośnięte do podłoża, 10-30 (40) mm szerokości; szarobiałe, czasem z różowawym odcieniem, może też być zabarwiona zielono przez rozwijające się pomiędzy włoskami kapelusza glony; wilgotny ciemniejszy, szarobrązowy; powierzchnia gęsto szczeciniasta do filcowatej; promieniście pofałdowana lub bruzdowana; brzeg cienki, podwinięty (zwłaszcza za młodu), z wiekiem falisty, szczeciniasty.

space

Miąższ bardzo cienki, ochrowy, łykowaty, elastyczny; suchy twardy i kruchy. Bez wyraźnego zapachu i smaku. Po nawilżeniu owocniki odżywają.

Pileus shell-shaped, fan-shaped, without stipe, narrow, lateraly attached to substrate, 10-30 (40) mm broad; gray-white, sometimes with pinkish tint, could be greenish because of algae growing among hairs; moistended darker, gray-brown; surface densely covered with hairs, tomentose; radialy wrinked, grooved; margin acute, incurved, at maturity wavy, with thick hairs.

Lamellae radilly divergent from point of attachement; pale fleshy, red-gray, often with violet tint; when dry edges split in two, moistened convergent; distant.

Flesh thin, ochra, tough, ellastic; dry hard, brittle. Without distinct odour or taste. Dry specimens after rain revive.

Pileus shell-shaped, fan-shaped, without stipe, narrow, lateraly attached to substrate, 10-30 (40) mm broad; gray-white, sometimes with pinkish tint, could be greenish because of algae growing among hairs; moistended darker, gray-brown; surface densely covered with hairs, tomentose; radialy wrinked, grooved; margin acute, incurved, at maturity wavy, with thick hairs.

space

Flesh thin, ochra, tough, ellastic; dry hard, brittle. Without distinct odour or taste. Dry specimens after rain revive.

zarodniki

Wysyp zarodników biały (z białoróżowym odcieniem). Zarodniki cylindryczne, gładkie, bezbarwne, 5.5-7 x 1.5-2.5 µm.Wysyp zarodników biały (z białoróżowym odcieniem). Zarodniki cylindryczne, gładkie, bezbarwne, 5.5-7 x 1.5-2.5 µm.
Spore print white (with pinkish tint). Spores cylindric, smooth, colourless, 5.5-7 x 1.5-2.5 µm.
Spore print white (with pinkish tint). Spores cylindric, smooth, colourless, 5.5-7 x 1.5-2.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok, zwykle w dużej liczbie, w grupach i szeregach, na martwym i żywym drewnie liściastym, rzadziej iglastym; na gałęziach i pniach, leżących i stojących, także na drewnie budowlanym.Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok, zwykle w dużej liczbie, w grupach i szeregach, na martwym i żywym drewnie liściastym, rzadziej iglastym; na gałęziach i pniach, leżących i stojących, także na drewnie budowlanym.
Common. Whole year, gregarious or in rows, on dead and living wood of decidious trees, rarely on conifers.
Common. Whole year, gregarious or in rows, on dead and living wood of decidious trees, rarely on conifers.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.1.mk - Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
1
leg. Marek Kozłowski #4