Tx: 1710
grzyby.pl

Laeticutis cristata (Schaeff.) Audet

naziemek zielonawy, bielaczek grzebieniasty
Albatrellus cristatus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar [gł. w czekl.] · Scutiger cristatus (Schaeff.) Bondartsev et Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Laeticutis cristata (naziemek zielonawy)
Laeticutis cristata (naziemek zielonawy)
Laeticutis cristata (naziemek zielonawy)
Laeticutis cristata (naziemek zielonawy)
Laeticutis cristata (naziemek zielonawy)

opis

Laeticutis cristata (naziemek zielonawy)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych i mieszanych, z udziałem jodły i świerków, często w towarzystwie buków i dębów; na ziemi, w pobliżu korzeni lub starych, rozłożonych pniaków, wśród traw; sierpień-wrzesień. Gatunek mykoryzowy.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟡

wybrane okazy · selected collections

#3
wch.080913-114168
leg. Włodzimierz Chojnacki
/Gdańsk/
#3
wch.080909-113332
leg. Włodzimierz Chojnacki
/Gdańsk/
#4
ah.060924-46201
leg. Anna Hreczka
/Zyndranowa, pow. krośnieński/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Błoński (1890)[2613]Błoński (1890) Wyniki poszukiwań florystycznych skrytokwiatowych, dokonanych w ciągu lata r. 1889 w obrębie 5-ciu powiatów Królestwa Polskiego.[2613], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382] (as: Laeticutis cristata), Domański et al. (1967)[1054]Domański et al. (1967) Grzyby (Mycota). Tom 3. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bezblaszkowe (Aphyllophorales). Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae), lakownicowate (Ganodermataceae), bondarcewowate (Bondarzewiaceae), boletkowate (Boletopsidaceae), ozorkowate (Fistulinaceae).[1054], Domański Z. (1965)[2717]Domański Z. (1965) Grzyby wyższe okolic Kowańca (Gorce).[2717], Domański Z. (1997)[2719]Domański Z. (1997) Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce.[2719], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Gumińska (1962)[2815]Gumińska (1962) Grzyby Roztoki Małej w Beskidzie Sądeckim.[2815], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Kaufmann (1889)[2883]Kaufmann (1889) Pilze der Elbinger Umgegend, gesammelt, farbig gezeichnet und getrocnet.[2883], Kaufmann (1891)[2884]Kaufmann (1891) Die Pilze der Elbinger Umgagend, welche bis zum Jahre 1890 gefunden und bestimmt worden sind.[2884], Kaufmann (1925)[2897]Kaufmann (1925) Die in Westpreußen gefundenen Pilze aus der Familie: Polyporaceen Porlinge.[2897], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Lakowitz (1921)[2941]Lakowitz (1921) Die Pilze der Umgegend von Danzig.[2941], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2003)[1889]Łuszczyński (2003) Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251[1889], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek (2009)[1928]Łyczek (2009) Mikobiota Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 61[1928], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Skirgiełło (1959)[3194]Skirgiełło (1959) Notatki mikologiczne z okolic Krościenka nad Dunajcem.[3194], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2005c)[2449]Wilga (2005c) Wstępny wykaz gatunków macromycetes na obszarze rezerwatu przyrody "Wąwóz Huzarów" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassubica 5: 183-186[2449], Wilga (2005e)[2451]Wilga (2005e) Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68[2451], Wilga (2008)[2456]Wilga (2008) Nowe stanowiska naziemków białawego Albatrellus ovinus, zielonawego A. cristatus i ceglastego A. confluens (macromycetes) w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2456], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:35 1 znaleziska Laeticutis cristata (naziemek zielonawy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 43980 47083 152170 CA79 171264 CA89 139351 142986 171268 171892 DA80 111667 113332 114168 114725 117099 370910 DA96 372130 DE46 350897 DE47 171181 350889 DF98 177443 DG05 206095 DG07 92090 120938 160789 DG13 148837 148842 DG26 150732 161118 EE33 355576 EE64 371998 EF89 82458 EG09 43467 EG12 150778 EG13 115740 150779 EG26 118261 EG28 44023 FF93 179142 FG20 122017 FG21 175880 FG32 46201 178614 FG33 171129 189911 334219 336295

ID 43 467 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Pagorzyna pow. Gorlice, 2.5 km SW, EG09; data zbioru: 1 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - jodła, sosna, brzoza, dąb, na ziemi wśród mchów i ściółki przy leśnej ścieżce, gromadnie, kilkadziesiąt owocników zwartymi grupkami po kilka, na niewielkim obszarze, niektóre zniszczone przez pozyskiwaczy runa; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-01 Albatrellus cristatus>; uwagi: Naziemek zielonawy d. bielaczek grzebieniasty!; fot.55606 fot.55607 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

55606
55607

ID 43 980 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,7 km na N od Binowa, AB94; data zbioru: 14 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna na stoku doliny strumienia, 2-5 m od krawędzi źródliska, na ziemi, pojedynczo i w wiązkach, kilkanaście owocników; leg. Marzena Łyczek, Grazyna Domian, det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/22.07.07; uwagi: fot.56277 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56277

ID 44 023 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Kwiatoń k. Uścia Gorlickiego, woj. małopolskie, EG28; data zbioru: 5 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo - świerkowy z pojedynczymi drzewami liściastymi, na ziemi wśród ściółki, przeważnie w zwartych skupiskach po kilka sztuk, 2 stanowiska w tym samym lesie oddalone od siebie o kilkaset metrów, na każdym około 20 owocników; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK <2006-09-05 Albatrellus cristatus>; uwagi: Naziemek zielonawy bielaczek grzebieniasty!; fot.56376 fot.56377 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56376
56377

ID 46 201 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Zyndranowa, powiat krośnieński, FG32; data zbioru: 24 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z bukiem, jodłą, sosną, brzozą i in., na ziemi w mchu pod bukiem, 2 kępki pozrastanych owocników i kilka mniejszych pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/1.05.07; uwagi: fot.59808 fot.59809 fot.59810 fot.59811 fot.59812 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59808
59809
59810
59811
59812

ID 47 083 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Kołowa, AB94; data zbioru: 9 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska nad jeziorem, na ziemi, pojedynczo i w grupach, łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/25.10.06; uwagi: fot.61296 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

61296

ID 82 458 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, Pasmo Brzanki i Liwocza, 2 km NE, EF89; data zbioru: 6 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - buk, jodła, brzoza, dąb, na ziemi wśród ściółki, gromadnie po kilka owocników w grupie, częściowo pozrastanych; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071006 Albatrellus cristatus>; uwagi: Naziemek zielonawy; fot.132394 fot.132395 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

132394
132395

ID 92 090 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: 4 km NW Maków Podhalański, pow.suski, woj. małopolskie, DG07; data zbioru: 17 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo – świerkowy, na ziemi wśród opadłych igieł i mchu, na skarpie nad górskim potokiem, trzy skupiska po kilka, kilkanaście sztuk; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/14.03.08; uwagi: fot.150547 fot.150548 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

150547
150548

ID 111 667 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA80; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk, na poboczu drogi leśnej w ziemi?, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.195076 [notatka: tak] [fotografie: tak];

195076

ID 113 332 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Gdańsk, Lasy Oliwskie, brzeg lasu przy ul. Polanki przy pos. nr 124 (II Dwór), DA80; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, kilka zbiorowych owocników różnej wielkości; leg. Włodek Chojnacki, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/WCH/1.03.09; uwagi: fot.199240 fot.199241 fot.199242 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

199240
199241
199242

ID 114 168 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 400 m W 0d W końca ul. Niedźwiednik, oddz. 146, DA80; data zbioru: 13 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z domieszką sosny., Na ziemi, na gliniastej skarpie przy ścieżce., Kilkadziesiąt owocników rosnacych w grupach; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/WCH/1.03.09; uwagi: fot.201069 fot.201070 fot.201071 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

201069
201070
201071

ID 114 725 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 12 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, na skarpie przy drodze leśnej, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.202042 [notatka: nie] [fotografie: tak];

202042

ID 115 740 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: woj. Malopolskie, pow. limanowski, gm. Limanowa, os. wiejskie Zakopane, las na górze Ostra, EG13; data zbioru: 27 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na ziemi, 7 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch, det. Dorota Ziembla; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/APK/14.10.08; uwagi: fot.203955 fot.203956 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203955
203956

ID 117 099 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA80; data zbioru: 4 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab,wiąz,osika, pod bukami w ziemi, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/14.12.10; uwagi: fot.207071 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

207071

ID 118 261 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 1 km na SW od Nowej Wsi, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG26; data zbioru: 30 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka w strefie brzegowej potoku, na ziemi, w wiązkach po kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Naziemek zielonawy; fot.209889 [notatka: tak] [fotografie: tak];

209889

ID 120 938 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: ok 4 km NW Maków Podhalański, pow.suski, woj.małopolskie, DG07; data zbioru: 26 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty jodłowo-świerkowy, na ziemi w mchu, zbocza po obu stronach górskiego potoku, gromadnie, wiele skupisk po kilka, kilkanaście owocników w stadium schyłkowym; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JG/29.11.08; uwagi: potwierdzenie zgłoszenia ID: 92090, w tym roku znacznie większa liczba owocników; fot.216479 fot.216480 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216479
216480

ID 122 017 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km S, FG20; data zbioru: 17 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary, cienisty las bukowo - jodłowy, na ziemi wśród ściółki, zwartymi, grupami, owocniki częściowo pozrastane, po kilkanaście i więcej w grupie; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080817 Albatrellus cristatus>; uwagi: Naziemek zielonawy; fot.219254 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219254

ID 139 351 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA89; data zbioru: 2 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany grab,brzoza,buk,sosna,świerk,dąb, W ziemi, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/8.11.10; uwagi: fot.259628; N 54*23,296'; E 018*32,731'; 91 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

259628

ID 142 986 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Lasy Oliwskie Matemblewo odz.122, CA89; data zbioru: 29 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb, W ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/8.11.10; uwagi: fot.268472; N 54*23,150'; E 018*32,285'; 103 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

268472

ID 148 837 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Węgierska Górka ( las na prawo od Hali Rozmusiej) pow. Żywiec, DG13; data zbioru: 8 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W pobliżu starego buka w lesie z dominacją świerka., Na ziemi (brzeg skarpy drogi), 7 sztuk w niewielkim oddaleniu ; 4 pojedynczo, 3 obok siebie w bezpośrednim zbliżeniu; leg. det. Ryszard Taran; eksykat: Tak; prześle pod wskazany adres; uwagi: Foto:; fot.283484 fot.283485 fot.283486 fot.283487 fot.283488 fot.283489; Współrzędne geograficzne wg. mapa.szukacz.pl: 49,615103 19,100761 [fotografie: tak];

283484
283485
283486
283487
283488
283489

ID 148 842 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Cisiec las ciągnący się wzdłuż ulicy za Groniem gm. Węgierska Górka pow. Żywiec woj. śląskie, DG13; data zbioru: 7 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las świerkowy z domieszką jodły, ubogie runo, Na ziemi przykrytej ściółką poprzerastaną kilkoma kępami turzycy, 4 grupki po parę egzemplarzy; leg. det. Ryszard Taran; eksykat: Tak; prześlę pod wskazany adres; uwagi: Foto:; fot.283500 fot.283501 fot.283502 fot.283503 fot.283504; Współrzedne geograficzne wg. mapa.szukacz.pl 49,601032 19,094496 [notatka: tak] [fotografie: tak];

283500
283501
283502
283503
283504

ID 150 732 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. Nowotarski, gm. Lipnica Wielka, DG26; data zbioru: 13 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na ziemi, 3 owocniki; leg. det. Dorota Ziembla; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/APK/2.09.10; uwagi: fot.288569 fot.288570 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

288569
288570

ID 150 778 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: woj. Małpolskie, pow. limanowski, gm. Słopnice, góra Mogielica, EG12; data zbioru: 7 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na ziemi, przy leśnej ścieżce i pomiędzy świerkami, kilkadziesiąt małych owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/APK/3.09.10; uwagi: stanowisko obserwowane 2 rok z rzędu, wcześniej nie zgłaszane [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

ID 150 779 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. Limanowski, gm. Łukowica, Młyńczyska, EG13; data zbioru: 8 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi przy leśnej drodze, 4 podeschnięte owocniki; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/APK/3.09.10; uwagi: fot.288708 fot.288709 fot.288710 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

288708
288709
288710

ID 152 170 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,5 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 17 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze utwardzonej drogi w buczynie, na ziemi, pojedynczo i w grupach kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/29.12.09; uwagi: Naziemek zielonawy; fot.292605 fot.292606 fot.292607 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

292605
292606
292607

ID 160 789 oznaczenie: Albatrellus cristatus; • potwierdzenie ID92 090; lokalizacja: NW Maków Podhalański, pow. suski, woj. małopolskie, DG07; data zbioru: 10 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górski las iglasty jodłowo-świerkowy, na ziemi w mchu, na skarpie po obu stronach górskiego potoku, wiele skupisk po kilka, kilkanaście owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy; uwagi: fot.321223 [notatka: nie] [fotografie: tak];

321223

ID 161 118 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Lipnica Wielka, zbocza Babiej Góry, skarpa nad górskim potokiem, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG26; data zbioru: 3 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty świerkowo-jodłowy, na ziemi, osiem owocników; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JG/10.02.11; uwagi: fot.322461 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

322461

ID 171 129 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 15 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na ziemi, kilka kępek i pojedyncze owocniki na kilku metrach kwadratowych; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/AH/11.11.10; uwagi: fot.362710 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

362710

ID 171 181 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: 2 km W,Wola Kotkowska,gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 21 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (dł.dęby)z bogatym podrostem mieszanym gł.jodły,dęby;, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/5.01.11; uwagi: fot.363004 fot.363005 fot.363006 fot.363007 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

363004
363005
363006
363007

ID 171 264 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, woj. pomorskie, CA79; data zbioru: 15 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb, w ziemi, kilka kępek; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/14.12.10; uwagi: fot.363383 fot.363384 [notatka: tak Grzyby wybranych ciekawych przyrodniczo miejsc Sopotu] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

363383
363384

ID 171 268 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa Rynarzewo, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 17 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,świerk,dąb, w ziemi, trzy kępki owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/14.12.10; uwagi: fot.363400 fot.363401 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

363400
363401

ID 171 892 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, pow. gdański, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 26 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy grab,osika,brzoza,buk,lipa, w ziemi, kilka kępek w rezerwacie; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/9.11.10; uwagi: fot.365483 fot.365484 [notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Strzyży] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

365483
365484

ID 175 880 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Olchowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 11 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi, 2 kępki po kilka pozrastanych owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/AH/11.11.10; uwagi: fot.377054 fot.377055 fot.377056 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

377054
377055
377056

ID 177 443 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Jasienica (gmina Sułkowice), pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF98; data zbioru: 3 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty, świerkowo-jodłowy, w igliwiu, owocniki pozrastane trzonami, kilka grup; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/WC/1.09.11; uwagi: fot.381826 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

381826

ID 178 614 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: las między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 23 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie jodła i buk z domieszkami, na ziemi, grupami, pojedynczo i pozrastane w kilku miejscach na przestrzeni ok. kilometra; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/11.11.10; uwagi: fot.384777 fot.384778 fot.384779 fot.384780 fot.384781 fot.384782 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

384777
384778
384779
384780
384781
384782

ID 179 142 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: las w okolicach Woli Jasienickiej, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF93; data zbioru: 24 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszkami, na ziemi, pozrastane i pojedynczo w kilku miejscach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/9.02.11; uwagi: fot.386754 fot.386755 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

386754
386755

ID 189 911 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Lipowiec, kilka km za Jaśliskami (tzw. Spirytusowa Droga), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 14 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie jodła z domieszką sosny, buka, leszczyny, brzozy, na ziemi, 2 kępki, po kilka pozrastanych owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/AH/1.12.11; uwagi: fot.437297 fot.437298 fot.437299 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

437297
437298
437299

ID 206 095 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Pewel Ślemieńska, pow. Żywiec, woj. śląskie, DG05; data zbioru: 5 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju łąki, wokół bór jodłowy, na ziemi, pojedyńczo i w wiązce, w 3 miejscach na długości ok. 3m; leg. det. Mariusz Bereza; eksykat: tak; uwagi: 1 - w trawie i mchu, w formie rozety, mocno zdemolowany przez "grzybiarzy" - stąd suszka,; pozostałe dwa w ściółce pod grupką młodych, gęsto rosnących świerków; fot.522118 fot.522119 fot.522120 fot.522121 [notatka: nie] [fotografie: tak];

522118
522119
522120
522121

ID 334 219 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 9 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie jodłowy z pojedynczymi bukami, osiką, brzozą, leszczyną, sosną i in., na ziemi pod jodłami, kilkanaście owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1158873 fot.1158874 fot.1158875 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1158873
1158874
1158875

ID 336 295 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 20 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie grabowo bukowy z sosną, osiką, brzozą, leszczyną i in., na ziemi w kilku miejscach, w grupach, pojedynczo i pozrastane, kilkadziesiąt owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1173589 fot.1173590 fot.1173591 fot.1173592 fot.1173593 fot.1173594 fot.1173595 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1173589
1173590
1173591
1173592
1173593
1173594
1173595

ID 350 889 oznaczenie: Albatrellus cristatus; • potwierdzenie ID171 181; lokalizacja: 2 km W od wsi Wola Kotkowska; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 2 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł. dęby i jodły, na ziemi, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 30" N 19st 35' 20" E; fot.1274946 fot.1274947 fot.1274948 fot.1274949 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1274946
1274947
1274948
1274949

ID 350 897 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 2 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, osika, brzoza, sosna, na ziemi, grupa 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 22" N 19st 34' 12,3" E; fot.1274982 fot.1274983 fot.1274984 fot.1274985 fot.1274986 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1274982
1274983
1274984
1274985
1274986

ID 355 576 oznaczenie: Albatrellus cristatus; lokalizacja: 600 m na N od miejscowości Stara Góra, gm, Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE33; data zbioru: 20 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Na pokopalnianym worpie, pod jodłami i grabami., Gliniaste podłoże., Owocniki wyrastaja gromadnie , bezpośrednio z gliniastej gleby.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, wyslę do kustoszy bazy.; uwagi: fot.1315206 fot.1315207 fot.1315208 fot.1315209; Zdjęcie z tego samego stanowiska - rok 2012.; fot.1315210 [fotografie: tak];

1315206
1315207
1315208
1315209
1315210

ID 370 910 oznaczenie: Laeticutis cristata; lokalizacja: Gdańsk-Brętowo, TPK, otulina rez. Dolina Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 23 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna z dębem i sosną, na ziemii na wierzchowinie, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Notowany w rez. Dolina Strzyży; fot.1467057 fot.1467058 fot.1467059 fot.1467060 [fotografie: tak];

1467057
1467058
1467059
1467060

ID 371 998 oznaczenie: Laeticutis cristata; lokalizacja: ok 900m naSW od Wiśniówki, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE64; data zbioru: 12 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszką buka,dęba i sosny, na ziemi,, pięc owocników; leg. Magdalena Mularczyk,Robert Łyżczarz, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1478302 fot.1478303 fot.1478304 fot.1478305 fot.1478306 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1478302
1478303
1478304
1478305
1478306

ID 372 130 oznaczenie: Laeticutis cristata; lokalizacja: Kadyny 1 km. SE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°17'36.4"N 19°30'16.1"E], DA96; data zbioru: 11 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, stroma przydrożna skarpa porośnięta mchem, licznie, kilka grupek po kilkanaście - kilkadziesiąt owocników; leg. Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk / Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: Grzyby zauważone 11.09.2023, zebrane 11 i 19.09.2023.; [bf:1475821] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1475821 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji