galaretowate, złożonopodstawkowe

Owocniki w stanie nawilżonym galaretowate
i/lub ze złożonymi podstawkami i/lub zarodniki kiełkujące dwuetapowo lub tworzące konidia.
Dawniej ujmowane jako Heterobasidiomycetes.

odmienne, charakterystyczne

Exobasidium vaccinii
[Exobasidiomycetes]
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
[Pucciniomycotina, Atractiellales]