grzyby.pl

Fam. Amylocorticiaceae

skórkobłonkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈