grzyby.pl

Hypochnicium cremicolor (Bres.) H. Nilsson et Hallenb.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypochnicium Hypochnicium Hypochnicium HypochniciumHypochniciumnalotnica podlaska (Hypochnicium eichleri)Hypochnicium subrigescens

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]