grzyby.pl

Hypochnicium subrigescens Boidin

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypochnicium Hypochnicium Hypochnicium HypochniciumHypochniciumHypochnicium cremicolornalotnica jedwabnikowata (Hypochnicium bombycinum)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]