grzyby.pl

Hypochnicium cymosum (D.P. Rogers et H.S. Jacks.) K.H. Larss. et Hjortstam

nalotnica ostrorozwierkowa
Lagarobasidium cymosum (D.P. Rogers et H.S. Jacks.) Jülich
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypochnicium Hypochnicium Hypochnicium HypochniciumHypochniciumnalotnica naziemna (Hypochnicium geogenium)nalotnica kaukaska (Hypochnicium wakefieldiae)