grzyby.pl

Hypochnicium geogenium (Bres.) J. Erikss.

nalotnica naziemna
Corticium geogenium Bres. · Gloeocystidium geogenium (Bres.) S. Lundell · Gloeocystidium inaequale Höhn. et Litsch. · Gloeocystidium tenue ssp. inaequale (Höhn. et Litsch.) Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156201 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu na zmurszałym drewnie drzew liściastych i iglastych, w wilgotniejszych siedliskach, czasem na ziemi; kwiecień-listopad.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2906]
    Hypochnicium geogenium (Bres.) J. Erikss. · publikacje: Flisińska 2004, Wojewoda i in. 2004, Łuszczyński 2007 (as: Hypochnicium geogonium), Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Karasiński i in. 2015, Karasiński 2016, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Gierczyk i Kujawa 2020

znaleziska Hypochnicium geogenium na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-29 156201

 ID156201  Hypochnicium geogenium; 1 km na SE od Jezior, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-29; 2008.02.10; Leucobryo-Pinetum; na kłodzie Pinus gromadnie, zlewające się; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 910 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 306399

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji