grzyby.pl

Hypochnicium wakefieldiae (Bres.) J. Erikss.

nalotnica kaukaska
Corticium wakefieldiae Bres. · Hypochnicium caucasicum Parmasto [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• GBIF podaje Hypochnicium caucasicum Parmasto jako osobny gatunek; w Mycobank to synonim. (2022-12-9)
• W czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ znajduje się tylko Hypochnicium caucasicum Parmasto, bez podania synonimu.
Hypochnicium Hypochnicium Hypochnicium HypochniciumHypochniciumnalotnica ostrorozwierkowa (Hypochnicium cymosum)nalotnica podlaska (Hypochnicium eichleri)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, parkach i na przydrożach, na drewnie np. martwych gałęziach leszczyny; czerwiec-wrzesień.W lasach, parkach i na przydrożach, na drewnie np. martwych gałęziach leszczyny; czerwiec-wrzesień.