grzyby.pl

Hypochnicium bombycinum (Sommerf.) J. Erikss.

nalotnica jedwabnikowata
Thelephora bombycina Sommerf.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypochnicium Hypochnicium Hypochnicium HypochniciumHypochniciumHypochnicium subrigescensnalotnica kulistozarodnikowa (Hypochnicium erikssonii)