grzyby.pl

Hypochnicium multiforme (Berk. et Broome) Hjortstam

nalotnica sosnowa
Hypochnicium bombycinum f. pinicola (S.Lundell) Parmasto · Hypochnicium karstenii (Bres.) Hallenb. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypochnicium Hypochnicium Hypochnicium HypochniciumHypochniciumnalotnica białokremowa (Hypochnicium punctulatum)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na opadłych gałęziach sosny.Na opadłych gałęziach sosny.