© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las mieszany, zagajniki sosnowe i brzozowe. Mnóstwo maślaków, ale prawie 90% zasiedlone. Większość grzybków sucha i z lokatorami, jedyne pewniaki to kozaki czerwone, które prawie zawsze zdrowiutenkie. Wl lesie sucho i.brak grzybiarzy. Czekamy na deszcz.