grzyby.pl

Coprinopsis

czernidłak
Coprinus p.p.(2)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coprinopsis melanthina
Coprinopsis melanthina
Psathyrella melanth.
objaśnienie skrótów