takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis echinospora (Buller) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus echinosporus Buller