grzyby.pl
GREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coprinopsis cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

czernidłak szarawy
Coprinus cinereus (Schaeff.) Gray
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisczernidłak pospolity (Coprinopsis atramentaria)czernidłak srokaty (Coprinopsis lagopus)

występowanie

Na polach i pastwiskach, nawożonych obornikiem polach, na grzejących się stertach obornika,