grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis kubickae (Pilát et Svrček) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus kubickae Pilát et Svrček
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisczernidłak sercowatozarodnikowy (Coprinopsis cordispora)Coprinopsis romagnesiana
Coprinopsis kubickae
01.07.2012, Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, k.Wlenia; copyright © by Jacek Soboń
Coprinopsis kubickae
Coprinopsis kubickae

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120701.01072012-2JS.jsb - Coprinopsis kubickae; Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, k.Wlenia
120701-01072012-2JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, k.Wlenia/ #3