Tx: 947
grzyby.pl

Coprinopsis acuminata (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus acuminatus (Romagn.) P.D. Orton
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coprinopsis acuminata
Coprinopsis acuminata
egzemplarze zielnikowe
Coprinopsis acuminata
spores from lamellae
Coprinopsis acuminata
Coprinopsis acuminata
Coprinopsis acuminata
Coprinopsis acuminata
Coprinopsis acuminata
Coprinopsis acuminata
Coprinopsis acuminata

cechy makroskopowe

Kapelusz

space

Trzon

space

Barwa wysypu zarodników

cechy mikroskopowe

Zarodniki × µm.

space

Cheilocystydy .

space

Kaulocystydy .

space

występowanie

Brak w czekliście. [105]
Podobny do czernidłaka pospolitego (Coprinopsis atramentaria) ale mniejszy, o bardziej stożkowatym, ochrowo-brązowych kapeluszu i węższych zarodnikach.

wybrane okazy · selected collections

#12
06 09 19 - 10
/okolice Rogowa/
#3
bk.2
leg. B. Kudławiec, det. B. Gierczyk
/Góry Świętokrzyskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: Coprinopsis acuminata), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2011)[1489]Gierczyk et al. (2011) Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato.[1489] (as: Coprinopsis acuminata), Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Coprinopsis acuminata), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: Coprinopsis acuminata), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Coprinopsis acuminata), Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565] (as: Coprinopsis acuminata), Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740], Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Coprinopsis acuminata), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079] (as: Coprinopsis acuminata), Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: Coprinopsis acuminata), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:42 1 znaleziska Coprinopsis acuminata na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 348716 366217 AB93 302652 353013 AB94 298730 323135 335531 DA70 348302 DA80 279372 DE56 330151 DE63 331656 DE65 374299

ID 279 372 oznaczenie: Coprinus acuminatus; lokalizacja: Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 3 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, grab, sosna, inne, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130903/0002; uwagi: fot.591504 [notatka: [bf:591503]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 591503 ;

ID 298 730 oznaczenie: Coprinus acuminatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 10 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta droga w buczynie, na ziemi, w wiązce i grupie (kilka owocników); leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000843; uwagi: fot.915144; gatunek omówiony w wątku [bf:792368] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 792368 ;

ID 302 652 oznaczenie: Coprinus acuminatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 8 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśna droga gruntowa w buczynie, na drewienku zagrzebanym w ziemi, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001292; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:899016] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 899016 ;

ID 323 135 oznaczenie: Coprinus acuminatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 11 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/100911/0005; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:369984] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 369984 ;

ID 330 151 oznaczenie: Coprinopsis acuminata; lokalizacja: 1,5 km SE od wsi Grzebień, gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 32" N i 19st 30' 51" E], DE56; data zbioru: 25 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004913; uwagi: [bf:1124006] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1124006 ;

ID 331 656 oznaczenie: Coprinopsis acuminata; lokalizacja: Cykarzew, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 21 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśna droga w lesie mieszanym, sosna, dąb, brzoza, buk, leszczyna, jodła, ziemia, kilka; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005174; uwagi: fot.1140590 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1140590

ID 335 531 oznaczenie: Coprinopsis acuminata; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2,1 km NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 12 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśna droga przy buczynie i świerczynie, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005867; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1022761] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1022761 ;

ID 348 302 oznaczenie: Coprinopsis acuminata; lokalizacja: TPK Gdańsk Droga Nadleśniczych, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 13 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buk, daglezja, ziemia, w kępkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0007787; uwagi: fot.875675; fot.875676 [notatka: [bf:875674]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 875674 ;

ID 348 716 oznaczenie: Coprinopsis acuminatus; lokalizacja: żurawica, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 4 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ściółce, kilka owocników; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/PPy/1309XX/0008; uwagi: wsp.stan.49.819125 22.750838 [bf:605236]; związane wątki bio-forum.pl: 605236 ;

ID 353 013 oznaczenie: Coprinopsis acuminata; lokalizacja: Puszcza Bukowa (prop. rez. Węglino), 0,5 km na W od osady leśnej Karczma, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 19 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, w kilku wiązkach - łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, potw. Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1294919] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1294919 ;

ID 366 217 oznaczenie: Coprinopsis acuminatus; lokalizacja: Iskań, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 19 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na ziemi, kilka okazów; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010329; uwagi: współ. stan 49.799268 22.408771 [bf:1372680]; związane wątki bio-forum.pl: 1372680 ;

ID 374 299 oznaczenie: Coprinopsis acuminata; lokalizacja: 1 km E od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51st 0' 9,4" N i 19st 21' 50,6" E], DE65; data zbioru: 11 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ziemista ścieżka w lesie mieszanym -dęby czerwone, brzozy, sosny, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0011470; uwagi: [bf:875733] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 875733 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji