grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis romagnesiana (Singer) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus romagnesianus Singer
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisCoprinopsis kubickaeCoprinopsis phaeospora