grzyby.pl

Coprinopsis stercorea (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

czernidłak łajnowy
Coprinus stercoreus Fr. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na odchodach różnych zwierząt roślinożernych, zwłaszcza na starych i wyługowanych przez wodę odchodach.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1826]
    Coprinus stercoreus (Scop.) Fr. — wg Index Fungorum: Coprinopsis stercorea (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo · synonimy: C. stercorarius (Bull.) Fr. ss. Kühner & Romagn., C. velox Godey ss. Kits van Wav.
    publikacje: Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz 2006, Gierczyk i in. 2009, Stasińska 2011b (as: C. stercorea), Stasińska i Sotek 2003, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015 (as: Coprinopsis stercorea), Kujawa i in. 2015 (as: Coprinopsis stercorea), Kujawa i in. 2015a , Wojewoda i in. 2016 (as: Coprinopsis stercorea), Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a (as: Coprinopsis stercorea), Kujawa i in. 2019 (as: Coprinopsis stercorea)

znaleziska Coprinopsis stercorea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

347722 AB-94 321347 AC-24 300012 CC-15 309918 359391 CC-25 359279 DA-82 324727 DE-55 167122 332583 EB-59 258576

 ID167122  Coprinus stercoreus; 1,5 km S od skrzyżowania DK1 i DK42 w Stobiecku Miejskim (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.05.15; wąski pas dąbrowy (dęby czerwone); w liściastej ściółce,na zajęczych ''bobkach'' kilkadziesiąt owocników w kilku punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/100515/0004, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/336621.html

 ID258576  Coprinus stercoreus; Strzałowo Puszcza Piska, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.09.15; sosna, świerk, brzoza; odchody zwierzęce kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130915/0007, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/597363.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/597364.jpg&type=image/jpeg

 ID300012  Coprinus stercoreus; 0,7 km na E od Górnowa, gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-24; 2015.07.11; torfowisko przejściowe; na odchodach dzika w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001004, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/769755.html

 ID309918  Coprinopsis stercorea; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.07.12; Podmokły nieużytek na skraju łąki - Typhetum latifoliae.; Odchody sarny. Gromadnie.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002385, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

 ID321347  Coprinopsis stercorea; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2011.09.17; okrajek śródleśnego źródliska; na odchodach dzika w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/110917/0006, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/443976.html

 ID324727  Coprinopsis stercorea; Świbno, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-82; 2012.09.24; las liściasty (Db, Gb, Bk); ziemia jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/120924/0001, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1080275fot. 1080276

ID332583 Coprinopsis stercorea; 1,5 km W od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.04.15; liściasty skraj boru sosnowego; na odchodach jelenia ponad 100 owocników w ciągu miesiąca; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 59,5" N i 19st 23' 22,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1135408.html


Uwaga: owocniki uzyskane w warunkach domowych; lokalizacja podana dla substratu; substrat pozyskano 21.03.2020 a data znalezienia to data pozyskania pierwszych eksykatów.

 ID347722  Coprinopsis stercoreus; Przemyśl - Zniesienie, pow. przemyski, woj. podkarpackie; 2020.11.18; łąki , murawy; odchody dzika kilkanaście owocników; leg. piotr pytel; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0007693
uwagi: współrzędne stanowiska 49.773741,22.757594 https://www.bio-forum.pl/messages/33/1190451.html

 ID359279  Coprinopsis stercorea; Pawłówek NATURA 2000 - Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-25; 2015.10.03; Zdegradowana łąka trwała z enklawami zakrzewienia wierzbowego; Odchody (dzik, sarna?) Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009848, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1354717

 ID359391  Coprinopsis stercorea; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.08.09; Pole uprawne - plantacja pszenżyta; Odchody dzika Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009853, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji