grzyby.pl

Sarcodon

sarniak
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Owocniki średniej wielkości, składające się z kapelusza na krótkim trzonie. Hymenofor kolczasty. Powierzchnia kapelusza zwykle z łuseczkami. Wyrastają na ziemi pod różnego gatunku drzewami. W Polsce występuje kilka gatunków.
Od 2004 do 2014 roku wszystkie gatunki w rodzaju Sarcodon podlegały ochronie. Od 2014r. ochronie podlegają wyspecyfikowane, rzadkie gatunki. Pospolite: sarniak świerkowy (Sarcodon imbricatus) i sarniak sosnowy (Sarcodon squamosus) przestały być chronione.