znalezisko 20040813.1.04 - Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki) · okolice Milicza ·
040813-8582
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
040813-8583
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
040813-8585
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
040813-8585_1
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
040813-8585_2
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
040813-8586
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
040813-8586_1
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
040813-8586_2
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
040813-8588
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
050829-3892
Hydnellum scabrosum (sarniak szorstki)
eksykat