grzyby.pl

Hericium flagellum (Scop.) Pers.

soplówka jodłowa
Hericium alpestre Pers.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hericium flagellum (soplówka jodłowa)
07.10.2004, Czechy, Szumava, PR Czarny Las; copyright © by Marek Snowarski
Hericium flagellum (soplówka jodłowa)
Hericium flagellum (soplówka jodłowa)
Ascotremella faginea (workotrzęsak galaretowaty)

owocnik

Hericium flagellum (soplówka jodłowa)
Owocnik biały, kremowy, z wiekiem do ochrowego; składa się z trzonu z licznymi rozgałęzionymi wielokrotnie gałązkami tworzącymi w zarysie nieregularnie kulistą lub wydłużoną bryłę, do kilkudziesięciu centymetrów szerokości; podobny owocnik ma soplówka bukowa (Hericium coralloides) od której różni się brakiem igiełek na długości gałązek; igiełki są skupione na końcach gałązek w pęczki, są dłuższe (długości do 20 mm) i zwisają; końce igiełek ostre.

Miąższ +-elastyczny, miękki; zapach nieprzyjemny, smak łagodny.Owocnik biały, kremowy, z wiekiem do ochrowego; składa się z trzonu z licznymi rozgałęzionymi wielokrotnie gałązkami tworzącymi w zarysie nieregularnie kulistą lub wydłużoną bryłę, do kilkudziesięciu centymetrów szerokości; podobny owocnik ma soplówka bukowa (Hericium coralloides) od której różni się brakiem igiełek na długości gałązek; igiełki są skupione na końcach gałązek w pęczki, są dłuższe (długości do 20 mm) i zwisają; końce igiełek ostre.

space

Sporocarp white, creamy, in age towards ochre; consists of a stipe with numerous well ramified branches in outline forming irregularly spherical or elongate block, up to a couple of dozen centimeters broad; similar sporocarp has soplówka bukowa (Hericium coralloides) but differs in that it lacks spines on the length of the branches; spines are grouped into tufts on the ends of the branches, are longer (up to 20 mm long) and pendulous; ends of the spines sharp.

Flesh +-elastic, soft; odour unpleasant, taste mild.

Sporocarp white, creamy, in age towards ochre; consists of a stipe with numerous well ramified branches in outline forming irregularly spherical or elongate block, up to a couple of dozen centimeters broad; similar sporocarp has soplówka bukowa (Hericium coralloides) but differs in that it lacks spines on the length of the branches; spines are grouped into tufts on the ends of the branches, are longer (up to 20 mm long) and pendulous; ends of the spines sharp.

space

zarodniki

Zarodniki szerokoelipsoidalne do kolistawych, przejrzyste, gładkie lub drobno punktowane, grubościenne, niektóre z kroplami, 6-7 x 4.5-5.5 µm.Zarodniki szerokoelipsoidalne do kolistawych, przejrzyste, gładkie lub drobno punktowane, grubościenne, niektóre z kroplami, 6-7 x 4.5-5.5 µm.
Spores broadly ellipsoid to subglobose, translucent, smooth or finely verrucose, thick-walled, some with drops, 6-7 x 4.5-5.5 µm.
Spores broadly ellipsoid to subglobose, translucent, smooth or finely verrucose, thick-walled, some with drops, 6-7 x 4.5-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.59 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Hericium flagellum (soplówka jodłowa)
W Polsce rzadki. Owocniki wyrastają zwykle pojedynczo, od lata do jesieni na drewnie drzew iglastych, jodłowym i rzadko na świerkowym. W Polsce podlega ochronie częściowej.W Polsce rzadki. Owocniki wyrastają zwykle pojedynczo, od lata do jesieni na drewnie drzew iglastych, jodłowym i rzadko na świerkowym. W Polsce podlega ochronie częściowej.
Rare. Summer-fall, usually solitary, on wood of silver fir and spruce.
Rare. Summer-fall, usually solitary, on wood of silver fir and spruce.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny. Ale, że rzadki i podlega ochronie należy go zostawić w spokoju.Jadalny. Ale, że rzadki i podlega ochronie należy go zostawić w spokoju.
Edible but too rare to consider for table.
Edible but too rare to consider for table.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20041007.4.04 - Hericium flagellum (soplówka jodłowa); Czechy, Szumava, PR Czarny Las
041007-4
/Czechy, Szumava, PR Czarny Las/ #7