Tx: 1940
grzyby.pl

Hericium flagellum (Scop.) Pers.

soplówka jodłowa
Hericium alpestre Pers. · Hericium flagellum (Scop.) Pers. f. caucasicum (Singer) Nikol.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hericium flagellum (soplówka jodłowa)
Hericium flagellum (soplówka jodłowa)
Hericium flagellum (soplówka jodłowa)
Ascotremella faginea (workotrzęsak galaretowaty)

owocnik

Hericium flagellum (soplówka jodłowa)
Owocnik biały, kremowy, z wiekiem do ochrowego; składa się z trzonu z licznymi rozgałęzionymi wielokrotnie gałązkami tworzącymi w zarysie nieregularnie kulistą lub wydłużoną bryłę, do kilkudziesięciu centymetrów szerokości; podobny owocnik ma soplówka bukowa (Hericium coralloides) od której różni się brakiem igiełek na długości gałązek; igiełki są skupione na końcach gałązek w pęczki, są dłuższe (długości do 20 mm) i zwisają; końce igiełek ostre.

space

Sporocarp white, creamy, in age towards ochre; consists of a stipe with numerous well ramified branches in outline forming irregularly spherical or elongate block, up to a couple of dozen centimeters broad; similar sporocarp has soplówka bukowa (Hericium coralloides) but differs in that it lacks spines on the length of the branches; spines are grouped into tufts on the ends of the branches, are longer (up to 20 mm long) and pendulous; ends of the spines sharp.

space

zarodniki

Zarodniki szerokoelipsoidalne do kolistawych, przejrzyste, gładkie lub drobno punktowane, grubościenne, niektóre z kroplami, 6-7 x 4.5-5.5 µm.
Spores broadly ellipsoid to subglobose, translucent, smooth or finely verrucose, thick-walled, some with drops, 6-7 x 4.5-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.59 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Hericium flagellum (soplówka jodłowa)
W Polsce rzadki. Owocniki wyrastają zwykle pojedynczo, od lata do jesieni na drewnie drzew iglastych, jodłowym i rzadko na świerkowym. W Polsce podlega ochronie częściowej.
Rare. Summer-fall, usually solitary, on wood of silver fir and spruce.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny. Ale, że rzadki i podlega ochronie należy go zostawić w spokoju.
Edible but too rare to consider for table.

wybrane okazy · selected collections

#7
04 10 07 - 4
/Czechy, Szumava, PR Czarny Las/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301] (as: H. alpestre), Białobrzeska & Szczepkowski (2014)[1311]Białobrzeska & Szczepkowski (2014) Grzyby chronione na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec.[1311], Bodziarczyk i Chachuła (2008)[1324]Bodziarczyk i Chachuła (2008) Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody ?Cisy w Serednicy? w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190[1324], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339] (as: H. coralloides), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: H. coralloides), Chachuła (2009)[1360]Chachuła (2009) Grzyby Pienin. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1360], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364] (as: H. alpestre), Chachuła (2020)[1370]Chachuła (2020) Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy.[1370], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Chlebicki (2008)[1393]Chlebicki (2008) Grzyby nadrzewne Gorców.[1393], Czarnecka i Janiec (2002)[1405]Czarnecka i Janiec (2002) Przełomy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w edukacji ekologicznej. Wyd. UMCS, Lublin[1405], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: H. alpestre), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Hericium alpestre), Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537] (as: H. coralloides), Knapik (2008)[1665]Knapik (2008) Soplówka jodłowa w polskich Karkonoszach. Sudety 12: 44[1665], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: H. alpestre), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Hericium alpestre), Krotoski (2006)[1715]Krotoski (2006) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005.[1715], Krotoski (2009)[1719]Krotoski (2009) Jodła pospolita w uroczysku Głębokie Doły.[1719], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kubiak (2002)[1729]Kubiak (2002) Zagrożone i ściśle chronione gatunki macromycetes w rezerwacie "Dębno". Przegląd Przyrodniczy 13(1-2): 71-74[1729], Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawska et al. (2019)[1805]Kujawska et al. (2019) First record of Hericium flagellum (Basidiomycota) from the “Olbina” nature reserve in Wielkopolska Voivodship, Poland.[1805], Kujawska et al. (2021)[1803]Kujawska et al. (2021) Distribution and ecological traits of a rare and threatened fungus Hericium flagellum in Poland with the prediction of its potential occurrence in Europe.[1803], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883] (as: H. coralloides), Łuszczyński (2000)[1884]Łuszczyński (2000) Walory mikologiczne rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich.[1884], Łuszczyński (2001a)[1887]Łuszczyński (2001a) Grzyby macromycetes w zbiorowiskach roślinnych rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 183[1887], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2003)[1889]Łuszczyński (2003) Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251[1889], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898] (as H. flagellum & H. flagellum f. caucasicum), Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Okołów (2015)[2021]Okołów (2015) Na stokach Bugaja. Przyroda polska 12: 14-15[2021], Piętka (2013)[2090]Piętka (2013) Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW Warszawa[2090], Piętka (2014)[2091]Piętka (2014) Przywracanie nadrzewnych grzybów chronionych z warunków ex situ do środowiska przyrodniczego.[2091], Stasińska (2020)[2242]Stasińska (2020) Soplówka jodłowa Hericium flagellum (Scop.) Pers.[2242], Szczepkowski (2010)[2299]Szczepkowski (2010) Grzyby z rodzaju soplówka Hericium na Mazowszu (Polska Środkowa).[2299], Szczepkowski (2010)[2300]Szczepkowski (2010) Fungi of Hericium genus in the Mazovia region (Central Poland).[2300], Trzeciak (2000)[2418]Trzeciak (2000) Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków grzybów w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym.[2418], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534] (as: H. alpestre), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: H. alpestre)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Hericium flagellum (soplówka jodłowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CE78 24103 DE56 175152 227796 248241 308093 362848 372999 DE57 180326 196026 307121 ED99 375134 EE55 374772 374773 EE67 367178 EE76 150768 EE84 87507 EG09 27044 EG18 27043 47505 EG19 118371 122056 122093 122140 EG24 46551 EG25 121236 EG28 45165 46280 EG33 111519 194323 EG34 118081 118082 121234 121623 EG36 121237 121239 EG37 20326 121238 EG38 338400 FD31 306139 319435 319507 FD45 367177 FE95 86058 121151 FE97 372793 FF53 373543 FG20 94424 FG21 83100 118653 178450 178479 308755 324498 341828 FG22 45965 175955 FG28 40208 FG32 176364 350142 FG33 45968 308756 FG46 290606 GD94 85131 GF01 318424

ID 20 326 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Okolice Krynicy - Zdroju. Teren strzelnicy myśliwskiej w Krynicy-Bradowcu, EG37; data zbioru: 4 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo świerkowy, Na starej kłodzie, Pojedynczo na kłodzie; leg. Darek Litwiński, det. Darek Karasiński; eksykat: nie; uwagi: Owocnik młody ok. 5 cm średnicy; fot.18131 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

18131

ID 24 103 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: 2 km na S od wsi Chudoba, powiat Olesno, CE78; data zbioru: 24 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą buków i świerków, podmokła dolina rzeczna, na martwej jodle, trzy owocniki; leg. Tomasz Krzyszczyk, det. Anna Kujawa; eksykat: u mnie; uwagi: fot.23944 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23944

ID 27 043 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Kunkowa woj. małopolskie, pow. Gorlice, gm. Uście Gorlickie, 1.5 km na S, EG18; data zbioru: 17 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Starodrzew jodłowo - bukowy, na wierzchołku pieńka po ściętej jodle o wys. 1m, w stanie początku rozkładu, jeden młody owocnik; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: brak; uwagi: Z powodu intensywnego deszczu zaprzestano poszukiwania dalszych owocników.; Soplówka jodłowa; fot.27723 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

27723

ID 27 044 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, woj. małopolskie, 2.5 km na SE, las Czerwonki, EG09; data zbioru: 18 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - sosna, jodła, brzoza, dąb, grab, - na skraju lasu, pniak jodłowy w stanie początku rozkładu, pojedynczy dojrzały owocnik; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: brak; uwagi: Soplówka jodłowa; fot.27726 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

27726

ID 40 208 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Rezerwat, FG28; data zbioru: 29 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy, Pień jodły, leżący, rozkładający się, omszony, Jeden owocnik; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 30/PC/3.07.08; uwagi: Słyszałem z przekazu ustnego o jeszcze jednym miejscu występowania tego grzyba. W odległości około 5km od prezentowanego.; fot.50649 fot.50650 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

50649
50650

ID 45 165 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Smerekowiec k/Uścia Gorlickiego, Beskid Niski, woj. małopolskie, EG28; data zbioru: 22 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las jodłowy, na porzuconym klocu jodłowym, jeszcze nie zmurszałym, na wilgotnej dróżce, 1 owocnik; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Soplówka jodłowa; fot.58114 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58114

ID 45 965 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: las między Tylawą, a Daliową , powiat krośnieński, FG22; data zbioru: 30 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo jodłowy z innymi domieszkami, na leżącym pniu jodłowym, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.59405 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59405

ID 45 968 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: okolice Woli Niżnej, powiat krośnieński, FG33; data zbioru: 30 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z bukiem i jodłą oraz innymi domieszkami, na jodłowych, leżących pniach, pojedynczo i po kilka na jednej kłodzie, ok. 15 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.59430 fot.59431 fot.59432 fot.59433 fot.59434 fot.59435 fot.59436 fot.59437 fot.59438 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59430
59431
59432
59433
59434
59435
59436
59437
59438

ID 46 280 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Skwirtne, gm. Uście Gorlickie, pow. Gorlice, EG28; data zbioru: 6 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką buka i jaworu, na porzuconych kłodach jodłowych o niewielkim stopniu rozkładu - na powierzchniach przecięcia. Niektóre owocniki na zmurszałych, stojących pniach jodeł, pojedynczo, 8 owocników w różnym wieku - od młodego do zejściowego. W odległościach od kilku do kilkudziesięciu metrów. Nisko przy ziemi na leżących kłodach, 2 na stojących pniach na wys. 2 i 4 m.; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Soplówka jodłowa; fot.60031 fot.60032 fot.60033 fot.60034 fot.60035 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60031
60032
60033
60034
60035

ID 46 551 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: małopolskie, pow. Nowosądecki, Rytro, Wielka Roztoka, EG24; data zbioru: 23 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-jodłowy, na starym martwym drewnie jodłowym, pojedyńczo; leg. det. Mateusz legutko; eksykat: nie; uwagi: fot.60482 fot.60483 fot.60484 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60482
60483
60484

ID 47 505 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Owczary k. Gorlic, pasmo Magury Małastowskiej, EG18; data zbioru: 8 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wysokopienny las bukowo-jodłowy, na porzuconej kłodzie jodłowej pospołu z czyreniem jodłowym, pojedynczo; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Soplówka jodłowa; fot.62006 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

62006

ID 83 100 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: las w okolicy Chyrowej, pow. krośnieński, FG21; data zbioru: 28 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-jodłowy, na leżących pniach jodeł, jedna pojedynczo i trzy w grupie (4 owocniki); leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.133594 fot.133595 fot.133596 fot.133597 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

133594
133595
133596
133597

ID 85 131 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Okuninka nad Jeziorem Białym, GD94; data zbioru: 26 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa 3 świerków w lesie sosnowowym z domieszką brzozy, na zwalonym pniu świerka, Kilka grup; leg. det. Marek Zajdek; eksykat: nie; uwagi: Soplówka jodłowa; fot.137331 fot.137332 fot.137333 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

137331
137332
137333

ID 86 058 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Jastkowice, rezerwat, FE95; data zbioru: 15 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: grab, dąb, lipa, jawor, jodła, leżąca kłoda jodły, dwa owocniki na leżących obok kłodach; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie; uwagi: foto/; fot.138847 fot.138848; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

138847
138848

ID 87 507 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 128, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 16 gru 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką osiki w wilgotnej niecce, zmurszała kłoda Abies alba o średnicy 40 cm, jeden owocnik; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: Po raz pierwszy odnotowuję tą soplówkę w tym lesie.; Rosła razem z Perenniporia subacida ID: 87506; fot.141404; Siedlisko; fot.141405 fot.141406; Hericium flagellum - soplówka jodłowa [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

141404
141405
141406

ID 94 424 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Wołowiec, Beskid Niski, 2 km SE, otulina Magurskiego PN, FG20; data zbioru: 1 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo - jodłowy, na porzuconych obrzynkach pni jodłowych na powierzchni cięcia, 1 + 2 owocniki w pobliżu siebie; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Soplówka jodłowa. Owocniki wyrosłe na jesieni przetrwały w stanie jeszcze umożliwiającym oznaczenie gatunku.; fot.155661 fot.155662 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

155661
155662

ID 111 519 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Pieniński Park Narodowy, Ociemny Potok, EG33; data zbioru: 27 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-jodłowy, na kłodzie jodłowej, 1 owocnik na czole kłody; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: tak; uwagi: owocnik 3 cm wielkości; fot.194741 [notatka: tak] [fotografie: tak];

194741

ID 118 081 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 8 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG34; data zbioru: 25 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór jodłowy, na wierzchołku ok. 4-metrowego kikuta ułamanej jodły, pojedynczo; leg. det. Grażyna Domian, Kamil Kędra; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Soplówka jodłowa; fot.209521 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209521

ID 118 082 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 6,8 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG34; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koryto strumienia w drzewostanie bukowo-jodłowym, na jodłowej kłodzie, pojedynczy niewielki owocnik wyrastający z powierzchni cięcia kłody; leg. det. Grażyna Domian, Kamil Kędra; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: soplówka jodłowa; fot.209524 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209524

ID 118 371 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Beskid Niski - Magura Wątkowska, ok. 3,2 km na N od Bartnego, pow. jasielski, woj. podkarpackie, EG19; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka z domieszką jodły, w miejscu złamania pnia jodły - pomiędzy drzazgami, mały pojedynczy owocnik; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Soplówka jodłowa; fot.210116 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

210116

ID 118 653 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 1,8km na NW od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 9 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka z domieszką jodły, na powierzchni cięcia jodły, jeden duzy owocnik; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Soplówka jodłowa; fot.210804 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

210804

ID 121 151 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: rezerwat Jastkowice, FE95; data zbioru: 8 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany dąb, grab, lipa, jodła, na kłodach jodłowych, 3 stanowiska oddalone od siebie około 200m; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie; uwagi: N 50st37`10", E 22st08`03"; fot.217184 fot.217185 fot.217186 fot.217187 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217184
217185
217186
217187

ID 121 234 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 5 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG34; data zbioru: 25 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd, na bocznej powierzchni jodłowej kłody, pojedynczo; leg. Kamil Kędra, det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: Soplówka jodłowa, fot. GD; fot.217516 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217516

ID 121 236 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 6,5 km na E od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG25; data zbioru: 27 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd, dwie jodły, blisko siebie, dwa owocniki; leg. Kamil Kędra, det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: nie, gat. chroniony; uwagi: Soplówka jodłowa; fot. GD; fot.217520 fot.217521 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217520
217521

ID 121 237 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 8 km na NE od Piwnicznej Zdrój, pow. nowosądecki, woj. malopolskie, EG36; data zbioru: 28 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd, dwie jodły, blisko siebie, trzy owocniki; leg. Kamil Kędra, det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: nie, gat. chroniony; uwagi: Soplówka jodłowa; fot. GD; fot.217526 fot.217527 fot.217528 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217526
217527
217528

ID 121 238 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 9 km na E od Piwnicznej Zdrój, pow. nowosądecki, woj. malopolskie, EG37; data zbioru: 28 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd, leżąca jodła (2 owocniki), obok stojąca jodła (1 owocnik), trzy owocniki; leg. Grażyna Domian, det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: nie, gat. chroniony; uwagi: Soplówka jodłowa; fot. GD; fot.217532 fot.217533 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217532
217533

ID 121 239 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 7,5 km na SW od Łabowej, pow. nowosądecki woj. małopolskie, EG36; data zbioru: 29 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd, na leżącej jodle (2 owocniki) i na blisko stojącej jodle (2 owocniki), cztery owocniki; leg. Grażyna Domian, det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: nie, gat. chroniony; uwagi: Soplówka jodłowa; fot. GD; fot.217538 fot.217539 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217538
217539

ID 121 623 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pamo Radziejowej, ok. 5 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG34; data zbioru: 24 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd, domieszka: Jw, Św, na powierzchni cięcia jodłowej kłody, pojedynczo; leg. Kamil Kędra, det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: Soplówka jodłowa; fot. GD; fot.218458 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

218458

ID 122 056 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Dragaszów k. Ropicy Górnej, gorlicki Beskid Niski, EG19; data zbioru: 12 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary, cienisty las jodłowo - bukowy, na dolnej powierzchni martwwgo, leżącego pnia jodły, częściowo pozbawionego kory, ale o niewielkim stopniu rozkładu, trzy owocniki w pobliżu siebie; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Soplówka jodłowa; fot.219403 fot.219404 fot.219405 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219403
219404
219405

ID 122 093 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Ropica Górna, gorlicki Beskid Niski, EG19; data zbioru: 12 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las bukowo - jodłowy, fragmentami przerzedzony wycinką, na powierzchni cięcia porzuconego kawałka pnia jodłowego, mało zmurszałego i częściowo bez kory, grupa dwu owocników; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Soplówka jodłowa; fot.219449 fot.219450 fot.219451 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219449
219450
219451

ID 122 140 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Kryg, pow. Gorlice, podnóże g. Łysula, EG19; data zbioru: 1 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: cienisty wąwóz w starym lesie jodłowo - bukowym, na powierzchni cięcia porzuconej kłody jodłowej, niewiele zmurszałej, pojedynczy owocnik w stadium zejściowym; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Soplówka jodłowa; fot.219518 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219518

ID 150 768 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Święta Katarzyna - okolice, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE76; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszką innych gatunków drzew, 1 - na zwalonym pniu jodły; 2 - na obumarłej jodle, pojedyncze owocniki; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: 2 stanowiska oddalone od siebie o około 1 km; 2. fot.288661; 2. fot.288662; 1. fot.288663; 1. fot.288664; Świętokrzyski Park Narodowy [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

288661
288662
288663
288664

ID 175 152 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: lesniczówka Strzałków (300 m na pd),gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 19 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany-jodły,dęby,brzozy,graby,leszczyny i in, na kłodzie jodłowej, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat.CHRONIONY; uwagi: fot.375087 fot.375088 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

375087
375088

ID 175 955 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: między Tylawą, a Daliową (okolice miejscowości Stasiana, której na mapie brak), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 19 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy, na jodłach, żywych i martwych pniach, w rozproszeniu, naliczyłam 12 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.377333 fot.377334 fot.377335 fot.377336 fot.377337 fot.377338 fot.377339 fot.377340 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

377333
377334
377335
377336
377337
377338
377339
377340

ID 176 364 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 26 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na powalonej kłodzie jodłowej, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.378627 fot.378628 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

378627
378628

ID 178 450 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 16 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na jodłowej kłodzie, na dwóch rzazach - 3 duże i 1 mały owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.384422 fot.384423 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

384422
384423

ID 178 479 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: las między Chyrową , a Myscową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 17 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na jodłowej kłodzie (ściętej i porzuconej), 1 owocnik wiekszy i 2 maleństwa; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.384471 fot.384472 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

384471
384472

ID 180 326 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: rez.''Kobiele Wielkie'', gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-jodła,buk ,brzoza,dąb,sosna, na pozostawionych po wycince fragmentach jodłowych pni, 8 owocników (2+6); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gat. CHRONIONY; uwagi: 13.09.2010- młodziutkie soplówki na jednym z fragmentów pnia; fot.391116; 24.10.2010- ten sam owocnik; fot.391117; i owocniki z drugiego fragmentu pnia; fot.391118 fot.391119 fot.391120 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

391116
391117
391118
391119
391120

ID 194 323 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: 500m S, Krościenko nad Dunajcem, pow. nowotarski, woj. małopolskie, EG33; data zbioru: 12 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-jodłowy, na martwym pniu, jeden owocnik; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie; uwagi: prawdopodobnie ten gatunek; fot.458683 [notatka: nie] [fotografie: tak];

458683

ID 196 026 oznaczenie: Hericium flagellum; • potwierdzenie ID180 326; lokalizacja: rez.''Kobiele Wielkie'', gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 3 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -jodła, buk, brzoza, dąb, sosna, na pozostawionych po wycince fragmentach jodłowych pni, dwa owocniki; w dniu ich znalezienia owocniki leżały na ziemi, prawdopodobnie oderwały się od pnia pod własnym ciężarem; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.467681 fot.467682 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467681
467682

ID 227 796 oznaczenie: Hericium flagellum; • potwierdzenie ID175 152; lokalizacja: 300 m S od leśn. Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 23 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in, na kłodzie jodłowej, jeden owocnik ( w chwili znalezienia był już oderwany od substratu ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.620496 [notatka: nie] [fotografie: tak];

620496

ID 248 241 oznaczenie: Hericium flagellum; • potwierdzenie ID175 152; lokalizacja: 300m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 18 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in, na jodłowej kłodzie, grupa 4 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gat. chroniony; uwagi: fot.710674 fot.710675 fot.710676; 3.10.2014; fot.710677 fot.710678 fot.710679 [notatka: nie] [fotografie: tak];

710674
710675
710676
710677
710678
710679

ID 290 606 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: okolice Turzańska szlak z Przełęczy pod Sulił± na Chryszczat± w niższym położeniu, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG46; data zbioru: 4 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo bukowy z domieszkami., na jodłowej kłodzie w 2 miejscach, w sumie 2 owocniki; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, fragment - zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.875727 fot.875728 fot.875729 [notatka: nie] [fotografie: tak];

875727
875728
875729

ID 306 139 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: 1.69km, SSE, Mienia, pow. miński, woj. mazowieckie, FD31; data zbioru: 30 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Drzewostan: starodrzew jd, so, db, gb; skraj lasu i świeżej rębni częściowej z pozostawionymi starymi jodłami., Na leżacym na ziemi pniu złamanej 80-100l jodły., 2 owocniki w odl. ok 30 cm; leg. det. Kamil Parobczak; uwagi: Rezerwat Jedlina;; fot.950520 fot.950521 fot.950522 [notatka: nie] [fotografie: tak];

950520
950521
950522

ID 307 121 oznaczenie: Hericium flagellum; • potwierdzenie ID180 326; lokalizacja: rez. ''Kobiele Wielkie'', gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 14 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -jodła, buk, brzoza, dąb, sosna, zarówno na martwej jodle jak i na żywej, cztery owocniki ( 1+3 ) na dwóch drzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: owocnik z martwej jodły; fot.955073 fot.955074; i owocniki rosnące w dziuplach żywej jodły; fot.955075 fot.955076 fot.955077 fot.955078 [notatka: nie] [fotografie: tak];

955073
955074
955075
955076
955077
955078

ID 308 093 oznaczenie: Hericium flagellum; • potwierdzenie ID175 152; lokalizacja: 300 m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 4 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, osiki, graby i inne, na jodłowej kłodzie, dwa owocniki na dwóch kłodach z tego samego pnia; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.958860 fot.958861 fot.958862 fot.958863 [notatka: nie] [fotografie: tak];

958860
958861
958862
958863

ID 308 755 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Ropianka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 8 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo-bukowy z in., na fragmencie pnia po ściętej jodle, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.961457 [notatka: nie] [fotografie: tak];

961457

ID 308 756 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 17 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy z domieszkami, na leżącej, złamanej jodle, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.961485 fot.961486 [notatka: nie] [fotografie: tak];

961485
961486

ID 318 424 oznaczenie: Hericium alpestre; lokalizacja: Górecko Kościelne, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, GF01; data zbioru: 22 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Rezerwat Szumy, las mieszany, w pobliżu strumień, ścięte drzewo, prawdopodobnie jodła, pojedynczy owocnik; leg. Jan Kowalski, det. Grazyna Domian; eksykat: spokojnie, tylko nie agresywnie! Zostanie przesłany; uwagi: [bf:1020135] [notatka: nie] [fotografie: na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1020135 ;

ID 319 435 oznaczenie: Hericium flagellum (Scop.) Pers.; lokalizacja: Mienia, pow. miński, woj. mazowieckie, FD31; data zbioru: 12 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdegradowany bór wyżynny-jodłowy, obumarła jodła, dwa owocniki 20 cm nad ziemią; leg. det. Andrzej Szczepankiewicz; uwagi: Nadlesnictwo Mińsk, leśnictwo Mienia, oddział 245G fot.1033643 fot.1033644 fot.1033645 fot.1033646 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1033643
1033644
1033645
1033646

ID 319 507 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: 1.5km, SSE, Mienia (od st. kolejowa), pow. miński, woj. mazowieckie, FD31; data zbioru: 12 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, Ip: Jd 5 (173), db 4 (173), So 1 (173); IIp: Gb 5 (77), Db 3 (52), Gb 2 (52). Obecnie większośc Gb z II p usunięta. Podr: Jd 37 (10)., Martwa, zlamana jodla, ok 150l na wys. ok 5 m., Pojedynczy, stosunkowo niewielki (d=10cm) owocnik.; leg. det. Kamil Parobczak; eksykat: nie; uwagi: Rezerwat Jedlina.; fot.1033960 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1033960

ID 324 498 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: 1.5 km SSW Krempna, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 22 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszkami, drewno jodły, 1 i 2 owocniki na kłodach; leg. G. Neubauer, M. Zagalska-Neubauer, Sz. Drobniak, T. Kowalczyk, det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie; uwagi: Dwa stanowiska w odl. 500 m.; Stanowisko 1:; fot.1076541 fot.1076542; Stanowisko 2:; fot.1076543 fot.1076544 fot.1076545 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1076541
1076542
1076543
1076544
1076545

ID 338 400 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Wysowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG38; data zbioru: 10 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie buk i jodła z in., na rzazie kawałka pnia po ściętej jodle, 4 owocniki; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1185084 fot.1185085 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1185084
1185085

ID 341 828 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: przełęcz Hałbowska, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 3 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy z domieszkami, na omszonym, leżącym na ziemi pniu jodły, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1202950 fot.1202951 fot.1202952 fot.1202953 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1202950
1202951
1202952
1202953

ID 350 142 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 26 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, kłody jodłowe, na rzazie po jednej i drugiej stronie, jedna kłoda 3 owocniki, druga 5 lub 6; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1268586 fot.1268587 fot.1268588 fot.1268589 fot.1268590 fot.1268591 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1268586
1268587
1268588
1268589
1268590
1268591

ID 362 848 oznaczenie: Hericium flagellum; • potwierdzenie ID175 152; lokalizacja: 0,3 km S od L. Strzałków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 2 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielowarstwowy las mieszany -jodła, dąb, brzoza, grab i inne, na jodłowej, omszałej kłodzie, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: Owocnik znalazłem już odcięty, położony na kłodzie.; fot.1386215 fot.1386216 fot.1386217 fot.1386218 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1386215
1386216
1386217
1386218

ID 367 177 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Rezerwat Jata, pow. łukowski, woj. lubelskie, FD45; data zbioru: 16 lut 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszka sosny, na stojacej jodle, jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną i w rezerwacie; uwagi: Owocnik przetrwał zimę w niezłym stanie i tak został znaleziony. fot.1422771 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422771

ID 367 178 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Bronkowice, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie, EE67; data zbioru: 17 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na powalonej młodej jodle częściowo pozbawionej kory, jeden młody owocnik; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1422774 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422774

ID 372 793 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: Porytowe Wzgórze k. Janów Lubelski, 50.634188, 22.464967, pow. janowski, woj. lubelskie, FE97; data zbioru: 30 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy, na powalonej jodle, dwa owocniki; leg. det. Robert Kozak; uwagi: fot.1486625 [fotografie: tak];

1486625

ID 372 999 oznaczenie: Hericium flagellum; • potwierdzenie ID175 152; lokalizacja: 0,3 km S od Leśniczówki Strzałków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 1 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielopiętrowy las mieszany -jodła, dąb, buk, sosna, brzoza i inne, na mocno zmurszałej jodłowej kłodzie, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1489256 fot.1489257 fot.1489258 fot.1489259 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1489256
1489257
1489258
1489259

ID 373 543 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: ok. 3km na zachód od kościoła w Budach Głogowskich, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie, FF53; data zbioru: 23 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na martwym pniu jodły lub świerka, jeden egzemplarz; leg. det. Sebastian Bednarz; eksykat: brak- gatunek chroniony; uwagi: Stanowisko znajduje się przy wschodniej granicy rezerwatu Zabłocie, kilka metrów od leśnej drogi, tuż obok skrzyżowania dróg pomiędzy oddziałami leśnymi o numerach 45, 46, 72 i 73.; fot.1494295 fot.1494296 fot.1494297 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1494295
1494296
1494297

ID 374 772 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: ok 3km na N od Belna, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE55; data zbioru: 11 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszką graba, na starej powalonej jodle, jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1504948 fot.1504949 fot.1504950 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1504948
1504949
1504950

ID 374 773 oznaczenie: Hericium flagellum; lokalizacja: ok 2,1km na NE od Borowej Góry, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE55; data zbioru: 11 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-bukowy, na pocietej jodle, dwa owocniki; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1504955 fot.1504956 fot.1504957 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1504955
1504956
1504957

ID 375 134 oznaczenie: Hericium flagellum (Scop.) Pers.; lokalizacja: 2 km na E od Przejazdu,Kozienicki Park Krajobrazowy, pow. kozienicki, woj. mazowieckie, ED99; data zbioru: 31 gru 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-jodła,dąb,grab,brzoza,sosna, na martwej okorowanej jodle, jeden owocnik; leg. det. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; eksykat: tak,wysle do kustosza bazy;

20231231154036_IMG_1797.JPG
20231231154003_IMG_1793.JPG
20231231154021_IMG_1795.JPG
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji