grzyby.pl

Hericium

soplówka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Od 1983r. ochronie podlegały: soplówka bukowa (Hericium coralloides) i soplówka jodłowa (Hericium flagellum). Od 1995r. ochronie ścisłej podlegał cały rodzaj. Od 2014r. stopień ochrony poszczególnych gatunków jest zróżnicowany.Od 1983r. ochronie podlegały: soplówka bukowa (Hericium coralloides) i soplówka jodłowa (Hericium flagellum). Od 1995r. ochronie ścisłej podlegał cały rodzaj. Od 2014r. stopień ochrony poszczególnych gatunków jest zróżnicowany.