Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230081 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID254547 (© autora fot.)

występowanie

Brak w czekliście.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.258 [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1340]
    Arrhenia baeospora (Singer) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Arrhenia baeospora na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-53 343182 DE-95 254547 EC-26 337908 GC-01 230081

 ID230081  Arrhenia baeospora; około 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2012.11.03; stara żwirownia, teren z rzadka porośnięty sosenkami; na ziemi wśród mchów dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/121103/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 632331

 ID254547  Arrhenia baeospora; Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2013.11.09; piaszczyste nieużytki porośnięte młodymi sosnami; w mchu kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/131109/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 735324

ID337908 Arrhenia baeospora; ok. 0,5 km na S od miejscowości Szla-Góry, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-26; 2020.10.25; rów przydrożny w borze sosnowym z domieszkami; na ziemi w mchu kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. G.Domian, R.Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1183031.html

ID343182 Arrhenia baeospora; 0,3 km na N od Kopic, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-53; 2020.11.20; podnóże wydmy śródlądowej; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1212065 fot. 1212066 fot. 1212067 fot. 1212068
zarodniki:5-6,1 x 3,3-4,2 µm (średnio 5,5 x 3,9 µm), Q: 1,3-1,6 (średnio 1,4)
fot. 1212069 fot. 1212070

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji