© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Dziś wilgotno, ale widać, że od kliku dni była susza, generalnie pustki. Borowik ceglastopory, podgrzybek, lakówka pospolita, muchomory czerwieniące, mleczaj kamforowy, drobnołuszczaki, paździorek, trzęsak mózgowaty i inne.