grzyby.pl

wnętrzniaki (Gasteromycetes)

Dawniej w klasie Gasteromycetes ("wnętrzniaki") grupowano grzyby o owocnikach mniej lub bardziej kulistych lub o innych nie-kapeluszowych, nie-hubowatych i nie-rozpostartych. Takich w których warstwa rodzajna znajduje się wnętrzu jt. Zarodniki rozwijają się wewnątrz owocnika. Po dojrzeniu owocnika zarodniki są uwalniane np. przez otwór tworzący się osłonach owocnika (np. u purchawek (Lycoperdon)) lub warstwa hymenialna jest wynoszona na trzonku poza osłony owocnika np. u sromotnika smrodliwego (Phallus impudicus). We współczesnej taksonomii, uwzględniającej pokrewieństwo ewolucyjne, widać że tego typu owocniki są tworzone w wielu, odlegle spokrewnionych grupach grzybów.Dawniej w klasie Gasteromycetes ("wnętrzniaki") grupowano grzyby o owocnikach mniej lub bardziej kulistych lub o innych nie-kapeluszowych, nie-hubowatych i nie-rozpostartych. Takich w których warstwa rodzajna znajduje się wnętrzu jt. Zarodniki rozwijają się wewnątrz owocnika. Po dojrzeniu owocnika zarodniki są uwalniane np. przez otwór tworzący się osłonach owocnika (np. u purchawek (Lycoperdon)) lub warstwa hymenialna jest wynoszona na trzonku poza osłony owocnika np. u sromotnika smrodliwego (Phallus impudicus). We współczesnej taksonomii, uwzględniającej pokrewieństwo ewolucyjne, widać że tego typu owocniki są tworzone w wielu, odlegle spokrewnionych grupach grzybów.