grzyby.pl

Fam. Sclerodermataceae

tęgoskórowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Boletales Boletales Boletales BoletalesBoletalesgnilicowate (Coniophoraceae)piestrownik białobrązowy (Sclerogaster compactus)

uwagi

Tęgoskóry (Scleroderma) są co najmniej niejadalne. Podaje się, że mogą powodować zatrucia.
Scleroderma citrinum (tęgoskór cytrynowy)
przekrój, dojrzewająca gleba S. citrinum
Dwaj wyróżniający się przedstawiciele tego gatunku to: tworzący owocniki imitujące formą gwiazdosz (Geastrum) promieniak wilgociomierz (Astraeus hygrometricus) i tworzący niemal podziemne owocniki purchatnica piaskowa (Pisolithus arrhizus), ta na przekroju ujawnia osobliwą złożoną drobno komorowatą strukturę gleby.

Dla pewnego oznaczenia gatunku u przedstawicieli rodzaju tęgoskór (Scleroderma) konieczna jest mikroskopowa obserwacja zarodników w dojrzałych owocnikach. Część podobnych z makroskopowego wyglądu gatunków ma zarodniki o urzeźbieniu wyraźnie siateczkowatym, inne mają kolczastą powierzchnię. Stosunkowo najczęściej spotykamy duże owocniki pospolitego tęgoskóra pospolitego (Scleroderma citrinum). Można go w miarę pewnie oznaczyć dzięki grubej osłonie (perydium) spękanej na duże łuski i o barwie ochrowej zwykle o zielonkawym lub cytrynowym odcieniem. Owocnik jest przytwierdzony do podłoża jedynie cienkim sznurem grzybni.

Inne tęgoskóry (Scleroderma) mają często u podstawy korzeniopodobny gruby sznur grzybni zagłębiony w podłożu, ich owocniki są mniejsze, o cieńszym perydium (jedynie rzadki tęgoskór cebulowaty (Scleroderma cepa) ma grube perydium). Dla pewnego oznaczenia pozostałych gatunków konieczne jest sprawdzenie mikroskopowych cech zarodników.Dwaj wyróżniający się przedstawiciele tego gatunku to: tworzący owocniki imitujące formą gwiazdosz (Geastrum) promieniak wilgociomierz (Astraeus hygrometricus) i tworzący niemal podziemne owocniki purchatnica piaskowa (Pisolithus arrhizus), ta na przekroju ujawnia osobliwą złożoną drobno komorowatą strukturę gleby.

space

Inne tęgoskóry (Scleroderma) mają często u podstawy korzeniopodobny gruby sznur grzybni zagłębiony w podłożu, ich owocniki są mniejsze, o cieńszym perydium (jedynie rzadki tęgoskór cebulowaty (Scleroderma cepa) ma grube perydium). Dla pewnego oznaczenia pozostałych gatunków konieczne jest sprawdzenie mikroskopowych cech zarodników.

Pisolithus arrhizus · purchatnica piaskowa

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
purchatnica piaskowa (Pisolithus arrhizus)
Pisolithus arrhizus (purchatnica piaskowa)