grzyby.pl

Sphaerobolus stellatus Tode (1790)

Sphaerobolus stellatus
na silnie zmurszałych patykach (gatunek trudny do określenia); wilgotny las mieszany; 15.10.2003, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak