fot. ok-xerocomus_parasiticus_8 (598×449) — copyright © by Darek Karasiński
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pseudoboletus parasiticus (borowikowiec tęgoskórowy)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.08.2005
copyright © by Darek Karasiński