grzyby.pl

Cuphophyllus colemaniannus (A. Bloxam) Bon

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cuphophyllus Cuphophyllus Cuphophyllus CuphophyllusCuphophyllusCuphophyllus flavipeskopułka łąkowa (Cuphophyllus pratensis)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]