fot. 080501-0697 (698×590) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 080501-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.05.2008, Bieszczady
copyright © by Marek Snowarski