grzyby.pl

Clitocybe

lejkówka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
przeniesione do innych rodzajów
objaśnienie skrótów

budowa owocnika

Owocniki zwykle mięsiste, zwłaszcza środkowa część kapelusza. Kapelusz przeważnie lejkowaty, brzeg w młodości podwinięty. Higrofaniczny lub nie. Blaszki cienkie, szeroko przyrośnięte do trzonu, u większości gatunków daleko zbiegające na trzon. Białe do szarobrązowych. Nigdy nie dają się oddzielić do kapelusza. Prawie nigdy nie rozgałęziają się. Trzon pełny lub pusty, bez pierścienia. Konsystencja miąższu w trzonie elastyczna, włóknista. Wysyp zarodników najczęściej biały, może też być kremowy lub różowy. Zarodniki nieamyloidalne, eliptyczne, gładkie.

występowanie

Rodzaj lejkówka obfituje w liczne, przeważnie trudne od odróżnienia gatunki grzybów saprotroficznych. Są to grzyby saprofityczne, wyrastające w lesie i poza lasami na terenach trawiastych, zazwyczaj jesienią, często w grupach lub kręgach.

uwagi

Gatunki higrofaniczne są łatwe do pomylenia z przedstawicielami rodzaju Pseudoclitocybe. Gatunki nie higrofaniczne, o cjanofilnych zarodnikach są wyodrębnione w rodzaj gąsówka (Lepista).