grzyby.pl
trujący

Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm.

lejkówka dwubarwna
Clitocybe dicolor (Pers.) J.E. Lange (1935)
Clitocybe Clitocybe Clitocybe ClitocybeClitocybelejkówka karbowana (Clitocybe costata)lejkówka jadowita (Clitocybe rivulosa)

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny szarobrązowy do oliwkowobrązowego, suchy białawobrązowy; 2 – 6 cm średnicy, wypukły, potem płaski z zagłębieniem; nagi, gładki.

space

Trzon 3 – 7 x 0.3 – 0.8 cm, dojrzały pusty, srebrzysty, szarobrązowy z białawymi włókienkami.

space

występowanie

W lasach iglastych i liściastych.

In coniferous and hardwood forests.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

gatunki podobne