Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa)
w grupach ze ściółki w młodniku sosnowymi na piasku
Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa)
w grupach ze ściółki w młodniku sosnowymi na piasku
Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa)
w grupach ze ściółki w młodniku sosnowymi na piasku
Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa)
w grupach ze ściółki w młodniku sosnowymi na piasku
Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa)
w szeregu pod świerkami

owocnik

Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa)
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny brązowobeżowy, oliwkowobrązowy, prześwitujący do 2/3 średnicy, suchy jasny, kremowobeżowy; 15-40(50) mm, początkowo wypukły z zagłębieniem w centrum, z wiekiem wypukły do rozpostartego z zagłębieniem w centrum; powierzchnia prawie naga, pokryta drobnymi włoskami; brzeg ostry, prosty lub nieco pofalowany.

space

Trzon barwy kapelusza; 20-40 x 1.5-3 mm, cylindryczny, często wygięty; powierzchnia gładka, młode u góry z niedużą ilością białych ziarenek; pusty, elastyczny, u podstawy woskowaty.

space

Pileus hygrophanous, moist brown-beige, olive-brown, translucent up to 2/3 from the margin, when dry light-coloured, creamy-beige; 15-40(50) mm, initially convex with a central depression, in age convex to plane and centrally depressed; surface near glabrous, covered with tiny hairs; margin sharp, straight or slightly undulating.

space

Stipe concolourous with the cap; 20-40 x 1.5-3 mm, cylindrical, often bent; surface smooth, young with some granules in apex; hollow, elastic, at base waxy.

space

zarodniki

Wysyp zarodników jasnokremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, przejrzyste, 4.5-7 x 2.5-4 µm.
Spore print light creamy. Spores ellipsoid, smooth, translucent, 4.5-7 x 2.5-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsta. Od wiosny do późnej jesieni, pojedynczo lub w grupach, w lasach iglastych, na glebach piaszczystych, na ściółce z igieł lub resztek drewna.
Not common. Spring-early winter, solitary to gregarious in coniferous forests on needle litter or woody debris.
Na jednym ze stanowisk wyrastały łącznie z wodnichą późną (Hygrophorus hypothejus), na pierwszy rzut oka były podobne do średnio rozwiniętych, jeszcze nie wybarwionych żółto-pomarańczowo egzemplarzy tego gatunku.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.151 [26III]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. p.193 [11]
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) p.184 [18III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1576]
    Clitocybe brumalis (Fr.) P. Kumm. — wg Index Fungorum: C. brumalis (Fr.) Quél. · publikacje: Friedrich 2001, Wilga 2004b, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Ciechanowski 2007, Kałucka 2009a, Bujakiewicz 2011 (as: Clitocybe cf. brumalis), Pietras i in. 2016a, Gierczyk i in. 2019a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji