grzyby.pl
GREJ

Clitocybe brumalis (Fr.) Quél.

lejkówka zimowa
Clitocybe Clitocybe Clitocybe ClitocybeClitocybelejkówka szarobrązowa (Clitocybe alexandri)lejkówka biaława (Clitocybe candicans)
Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa)
w grupach ze ściółki w młodniku sosnowymi na piasku; 17.11.2000, Dolny Śląsk, okolice Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa)
w grupach ze ściółki w młodniku sosnowymi na piasku
Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa)
w grupach ze ściółki w młodniku sosnowymi na piasku
Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa)
w grupach ze ściółki w młodniku sosnowymi na piasku
Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa)
w szeregu pod świerkami

owocnik

Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa)
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny brązowobeżowy, oliwkowobrązowy, prześwitujący do 2/3 średnicy, suchy jasny, kremowobeżowy; 15 – 40 (50) mm, początkowo wypukły z zagłębieniem w centrum, z wiekiem wypukły do rozpostartego z zagłębieniem w centrum; powierzchnia prawie naga, pokryta drobnymi włoskami; brzeg ostry, prosty lub nieco pofalowany.

space

Trzon barwy kapelusza; 20 – 40 x 1.5 – 3 mm, cylindryczny, często wygięty; powierzchnia gładka, młode u góry z niedużą ilością białych ziarenek; pusty, elastyczny, u podstawy woskowaty.

space

Pileus hygrophanous, moist brown-beige, olive-brown, translucent up to 2/3 from the margin, when dry light-coloured, creamy-beige; 15 – 40 (50) mm, initially convex with a central depression, in age convex to plane and centrally depressed; surface near glabrous, covered with tiny hairs; margin sharp, straight or slightly undulating.

space

Stipe concolourous with the cap; 20 – 40 x 1.5 – 3 mm, cylindrical, often bent; surface smooth, young with some granules in apex; hollow, elastic, at base waxy.

space

zarodniki

Wysyp zarodników jasnokremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, przejrzyste, 4.5 – 7 x 2.5 – 4 µm.

Spore print light creamy. Spores ellipsoid, smooth, translucent, 4.5 – 7 x 2.5 – 4 µm.

występowanie

Nieczęsta. Od wiosny do późnej jesieni, pojedynczo lub w grupach, w lasach iglastych na ściółce z igieł lub resztek drewna.

Not common. Spring-early winter, solitary to gregarious in coniferous forests on needle litter or woody debris.

uwagi

Hygrophorus hypothejus (wodnicha późna)
Na jednym ze stanowisk wyrastały łącznie z wodnicha późna (Hygrophorus hypothejus) (fot. obok), na pierwszy rzut oka były podobne do średnio rozwiniętych, jeszcze nie wybarwionych żółto-pomarańczowo egzemplarzy tego gatunku.