literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Barkman & de Vries (1993)[2605]Barkman & de Vries (1993) Check-list of fungi recorded in the juniper brushwood on the abandoned farmland in the Jelonka Reserve during 1971-1977 years.[2605], Friedrich (1994)[2800]Friedrich (1994) Charakterystyka socjologiczno-ekologiczna mikoflory zbiorowisk leśnych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.[2800], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Godzik (2019)[1962]Godzik (2019) Olkuski Okręg Rudny – obszar przemysłowy o niezwykłych walorach przyrodniczych.[1962], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska (1987)[2968]Lisiewska (1987) Floristic-ecological investigations of Macromycetes on a coal mine dump in the Silesia region (S. Poland).[2968], Lisiewska & Flisiewicz (2006)[1842]Lisiewska & Flisiewicz (2006) Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska).[1842], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:42 1 znaleziska Clitocybe diatreta (lejkówka rdzawa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE55 327163 FE24 364927

ID 327 163 oznaczenie: Clitocybe diatreta; lokalizacja: 1 km NW od wsi Lipie; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 54" N i 19st 23' 9,5" E], DE55; data zbioru: 5 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, brzoza, kruszyna, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: [bf:1107817] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1107817 ;

ID 364 927 oznaczenie: Clitocybe diatreta; lokalizacja: Rąblów 51.315526, 22.085464, pow. puławski, woj. Lubelskie, FE24; data zbioru: 9 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąka na zboczu, na ziemi, w trawie, kilka owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010303; uwagi: fot.1401235 fot.1401236 [notatka: [bf:1176077]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1176077 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji