chronionyGREJ
· jest w czekliście Chmiel (2006) [140]
· ochrona ścisła (I.51)

Tuber mesentericum

trufla wgłębiona 
Tuber aestivum var. mesentericum (Vittad.) E. Fisch.
GREJ: ID73495 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.51 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.