grzyby.pl

Tricholoma ustaloides Romagn.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tricholoma Tricholoma Tricholoma TricholomaTricholomagąska bukowa (Tricholoma ustale)gąska pieprzna (Tricholoma virgatum)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]