chronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.37)
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Suillus americanus (Peck) Snell f. sibiricus (Singer) Klofac

maślak amerykański forma syberyjska maślak syberyjski
Suillus sibiricus (Singer) Singer ssp. helveticus Singer

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 68
Osłona szybko zanikająca.

Pory duże, wydłużone; k. żółtawy z brązowymi, przylegającymi łuseczkami.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.37 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Pod sosną limbą (pięcioigielna); bardzo rzadki.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony