grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Etheirodon fimbriatum (Pers.) Banker

ząbkowiec strzępiasty
Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. (1958)
Etheirodon fimbriatum (ząbkowiec strzępiasty)
01.2004, Braunschweig-Buchhorst, Lower Saxony, Germany, 80m above sealevel; copyright © by Harry Andersson

opis

Kapelusz

space

Trzon

space