grzyby.pl

Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss.

ząbkowiec strzępiasty
Etheirodon fimbriatum (Pers.) Banker · Etheirodon fimbriatum (Pers.) Zmitr. · Irpex fimbriatus (Pers.) Kotir. et Saaren. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Steccherinum fimbriatum (ząbkowiec strzępiasty)
01.2004, Braunschweig-Buchhorst, Lower Saxony, Germany, 80m above sealevel; copyright © by Harry Andersson

opis

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na powalonych pniach i na gałęziach drzew i krzewów liściastych, rzadko na iglastych, także na starych owocnikach lakownicy spłaszczonej (Ganoderma applanatum); kwiecień-listopad.Na powalonych pniach i na gałęziach drzew i krzewów liściastych, rzadko na iglastych, także na starych owocnikach lakownicy spłaszczonej (Ganoderma applanatum); kwiecień-listopad.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem