grzyby.pl
trujący
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Scleroderma areolatum Ehrenb. (1818)

tęgoskór lamparci, tęgoskór areolkowaty, tęgoskór wielkozarodnikowy
Scleroderma lycoperdoides Schw.
Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
01.10.2005, Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr; copyright © by Marek Snowarski
Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)

owocnik

Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
Owocnik szersze niż wyższe, kulistawe, przypłaszczone, niewielkie - 20 – 30 (50) mm średnicy; nibytrzon krótki (do 15 mm), zagrzebany w ziemi, z nielicznymi wgłębieniami i dołkowaniami, płynnie przechodzi w zasadniczą część owocnika, u podstawy zbita bryłka ziemi i grzybni; osłona (perydium) cienka, sucha krucha, niemal od początku pokryta drobnymi, równymi, ciemnymi łuseczkami, otoczonymi jaśniejszą obwódką (areolką); osłona pęka na szczycie uwalniając zarodniki.

space

Fruitbody wider than taller, subspherical, compressed, modestly-sized - 20 – 30 (50) mm in diameter; pseudostalk short (up to 15 mm), buried in the ground, sparsely pitted and scrobiculate, smoothly connects with the main part of the sporocarp, the base with a compact clod of earth and mycelium; the veil (peridium) thin, fragile when dry, almost from the beginning covered with tiny regular dark scales, surrounded by a lighter-coloured margin; the veil cracks open at the top releasing spores.

space

zarodniki

Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci)
Zarodniki jeżowate z ostrymi kolcami; 10 – 12 µm średnicy, kolce 1.4 – 1.6 µm długości.

Spores spinose with acute spines; 10 – 12 µm in diameter, spines 1.4 – 1.6 µm long.

występowanie

Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach na żyznych glebach w lasach liściastych i na ich obrzeżach.

Rare, fruitbodies appears solitary or gregarious on rich soils in hardwoods and on edges of forests.

wartość

Niejadalny.

Inedible.
Od bardzo podobnego i pospolitszego tęgoskóra brodawkowanego (Scleroderma verrucosum) różni się krótszym nibytrzonem i wyraźnymi regularnymi łuseczkami otoczonymi jasną obwódką. Tęgoskór brodawkowany występuje głównie na glebach piaszczystych w lasach sosnowych, ma mniejsze zarodniki (8 – 11 µm, kolce 1 – 1.4 µm); jest zwykle większy (do 70 mm średnicy, nibytrzon jest długi (10 – 50 mm) i głęboko dołkowany, perydium jest popękane na nieregularne łuseczki.

space

Very similar tęgoskór brodawkowany (Scleroderma verrucosum) can be distinguished by smaller spores (8 – 11 µm, kolce 1 – 1.4 µmö), got longer stalk and grows primary in conifer forests on sandy soils.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051001.2.05 - Scleroderma areolatum (tęgoskór lamparci); Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr
051001-2
/Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr/ #15