grzyby.pl

Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.

tęgoskór brodawkowany
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Scleroderma verrucosum (tęgoskór brodawkowany)
pokrój; 01.09.2002, Kołobrzeg; copyright © by Marek Snowarski
Scleroderma verrucosum (tęgoskór brodawkowany)
pokrój
Scleroderma verrucosum (tęgoskór brodawkowany)
powierzchnia
Scleroderma verrucosum (tęgoskór brodawkowany)
powierzchnia; młody owocnik

cechy makroskopowe

Owocnik 20-70 mm średnicy. Pseudotrzon dobrze wykształcony, długi, do 50 mm długości; masywny, o nierównej grubo bruzdowanej powierzchni.

Perydium czerwonawobrązowe, gęsto pokryte drobnymi ciemnymi luskami, te nie są areolkowate tj. są pozbawione jaśniejszej obwódki. Cienkie, 1-1.5 mm grubości.

Gleba biaława, w miarę dojrzewania do czarnej.Owocnik 20-70 mm średnicy. Pseudotrzon dobrze wykształcony, długi, do 50 mm długości; masywny, o nierównej grubo bruzdowanej powierzchni.

space

Gleba biaława, w miarę dojrzewania do czarnej.

cechy mikroskopowe

Scleroderma verrucosum (tęgoskór brodawkowany)
Zarodniki o kolczastej powierzchni, ciemnobrązowe, kuliste, 9-11 µm średnicy.

Sprzążek brak lub bardzo rzadko.Zarodniki o kolczastej powierzchni, ciemnobrązowe, kuliste, 9-11 µm średnicy.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. W różnego rodzaju lasach, w parkach, na przydrożach, częściej na glebach piaszczystych; sierpień-listopad.Nieczęsty. W różnego rodzaju lasach, w parkach, na przydrożach, częściej na glebach piaszczystych; sierpień-listopad.
Podobny tęgoskór lamparci (Scleroderma areolatum) ma areolkowato spękaną powierzchnię owocnka (tj. łuseczki są otoczone jaśniejszą obwódką) i nieco większe zarodniki (11-13 µm). Owocniki są nieco mniejsze, jaśniejsze i zwykle ze słabiej wykształconym pseudokorzeniem.Podobny tęgoskór lamparci (Scleroderma areolatum) ma areolkowato spękaną powierzchnię owocnka (tj. łuseczki są otoczone jaśniejszą obwódką) i nieco większe zarodniki (11-13 µm). Owocniki są nieco mniejsze, jaśniejsze i zwykle ze słabiej wykształconym pseudokorzeniem.

jadalne czy trujące? 🔴

Trujący[105], zjedzony w większej ilości powoduje zaburzenia gastryczne.[134]Trujący[105], zjedzony w większej ilości powoduje zaburzenia gastryczne.[134]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020622.3.02 - Scleroderma verrucosum (tęgoskór brodawkowany); Dolina Odry-Oławy
020622-3
leg. Marek Snowarski
/Dolina Odry-Oławy/ #11
znalezisko 20020901.6.02 - Scleroderma verrucosum (tęgoskór brodawkowany); Kołobrzeg
020901-6
leg. Marek Snowarski
/Kołobrzeg/ #8