fot. bc-098 (700×480) — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

23.08.1999, Nýdek, Filipka, Czechy – na korzeniach starego świerku
copyright © by Bohdan Cienciała