fot. bc-024 (670×480) — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Buchwaldoboletus lignicola (złociec czerwonawy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.08.2002, Karpentná, Czechy – w lesie świerkowym z modrzewiami, w pobliżu pnia i korzeni modrzewia
copyright © by Bohdan Cienciała