grzyby.pl
jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.55)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Morchella gigas (Batsch) Pers.

mitrówka półwolna
Mitrophora semilibera (DC.) Lév. · Mitrophora hybrida (Sowerby ex Grev.) Boud. · Morchella hybrida Pers. · Morchella semilibera DC.
Morchella gigas (mitrówka półwolna)
pojedynczo na poboczu drogi w lesie łęgowym; 24.04.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Morchella gigas (mitrówka półwolna)
stary, nieco podeschnięty owocnik, w lesie obok strumienia; 01.05.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Morchella gigas (mitrówka półwolna)
pojedynczo na poboczu drogi w lesie łęgowym; 24.04.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Morchella gigas (mitrówka półwolna)
Główka dzwonkowata lub dzwonkowato-stożkowata, tylko w połowie przyrośnięta do trzonu, reszta główki jest swobodna i może nieco odstawać; znacznie może różnić się rozmiarami, 20 – 40 (80) x 10 – 40 mm; powierzchnia żeberkowana, pomiędzy wysokimi i cienkimi pionowymi żebrami znajdują się alweole ustawione w pionowe rzędy i rozdzielone niskimi listewkami; barwa alweoli żółtobrązowa, jasnobrązowa do oliwkowobrązowej; żebra i listewki ciemnobrązowe do czarnobrązowych.

space

Miąższ białawy, woskowaty, cienki (2 – 3 mm); raczej kruchy. Zapach wyraźny, przyjemny swoisty korzenny.

Head bell-shaped or bell-conical, half grown into the stipe, rest of the head free and may slightly project; varying greatly in size, 20 – 40 (80) x 10 – 40 mm; surface ribbed, between high and thin vertical ribs situated alveole in vertical rows and separated by low ribes; alveole coloured yellow-brown, light brown to olive-brown; ribs are dark brown to black-brown.

space

Flesh whitish, waxy, thin (2 – 3 mm); quite fragile. Smell distinct, pleasant characteristic spicy.

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowożółty (bladoochrowy). Zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, gładkie, bez kropelek tłuszczu, 20 – 30 x 12 – 18 µm.

Spore print olive-yellow (pale ochre). Spores ellipsoid, hyaline, smooth, without oil droplets, 20 – 30 x 12 – 18 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.55 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocnikow. Ochronie podlegają tylko okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni.
Morchella gigas (mitrówka półwolna)
Dość rzadki gatunek. Owocniki wyrastają od kwietnia do maja w wilgotnych, cienistych lasach i zaroślach nadrzecznych, w lasach łęgowych na żyznych glebach. Często pod olszą lub jesionem.

Not common. Spring (end of april in lowlands of Poland) in floodplane forest on rich soils.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalny.

space

uwagi

Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Owocniki są zmienne w proporcjach główki i trzonu oraz w wymiarach. W tym samym miejscu mogą wyrastać egzemplarze karłowate i olbrzymie.

space

naparstniczka stożkowata (Verpa conica) o podobnym pokroju, ma główkę przyrośniętą jedynie na szczycie, główka jest bardziej gładka, pofałdowana, bez żeber.

space

Częsta, niebezpiecznie trująca, piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) (fot. obok) nie ma żeberkowanej główki lecz mózgowato pofałdowaną.

Sporocarps changing in proportions of the head and the stipe and in measurements. In the same spot can be found both scrub and giant specimens.

space

naparstniczka stożkowata (Verpa conica) of similar type, has the head grown in only in ape , the head is smoother, uneven, ribless.

space

Common, deadly poisonous, piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) (photo) does not have a ribbed head but cerebrally undulating one.