Tx: 2526
grzyby.pl

Morchella gigas (Batsch) Pers.

smardz półwolny, mitrówka półwolna
Mitrophora hybrida (Sowerby ex Grev.) Boud. · Mitrophora semilibera (DC.) Lév. · Morchella gigas Pers.[wg MB (2023-1-8)] · Morchella hybrida Pers. · Morchella semilibera DC.[gł. w MB (2023-1-8)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Morchella gigas (smardz półwolny)
pojedynczo na poboczu drogi w lesie łęgowym
Morchella gigas (smardz półwolny)
stary, nieco podeschnięty owocnik, w lesie obok strumienia
Morchella gigas (smardz półwolny)
pojedynczo na poboczu drogi w lesie łęgowym

owocnik

Morchella gigas (smardz półwolny)
Główka dzwonkowata lub dzwonkowato-stożkowata, tylko w połowie przyrośnięta do trzonu, reszta główki jest swobodna i może nieco odstawać; znacznie może różnić się rozmiarami, 20-40(80) x 10-40 mm; powierzchnia żeberkowana, pomiędzy wysokimi i cienkimi pionowymi żebrami znajdują się alweole ustawione w pionowe rzędy i rozdzielone niskimi listewkami; barwa alweoli żółtobrązowa, jasnobrązowa do oliwkowobrązowej; żebra i listewki ciemnobrązowe do czarnobrązowych.

space

Miąższ białawy, woskowaty, cienki (2-3 mm); raczej kruchy. Zapach wyraźny, przyjemny swoisty korzenny.

Head bell-shaped or bell-conical, half grown into the stipe, rest of the head free and may slightly project; varying greatly in size, 20-40(80) x 10-40 mm; surface ribbed, between high and thin vertical ribs situated alveole in vertical rows and separated by low ribes; alveole coloured yellow-brown, light brown to olive-brown; ribs are dark brown to black-brown.

space

Flesh whitish, waxy, thin (2-3 mm); quite fragile. Smell distinct, pleasant characteristic spicy.

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowożółty (bladoochrowy). Zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, gładkie, bez kropelek tłuszczu, 20-30 x 12-18 µm.
Spore print olive-yellow (pale ochre). Spores ellipsoid, hyaline, smooth, without oil droplets, 20-30 x 12-18 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.55 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocnikow.
Ochronie podlegają tylko okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni.
Morchella gigas (smardz półwolny)
Dość rzadki gatunek. Owocniki wyrastają od kwietnia do maja w wilgotnych, cienistych lasach i zaroślach nadrzecznych, w lasach łęgowych na żyznych glebach. Często pod olszą lub jesionem.
Not common. Spring (end of april in lowlands of Poland) in floodplane forest on rich soils.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Gyromitra esculenta (piestrzenica kasztanowata)
Gyromitra esculenta (piestrzenica kasztanowata)
Owocniki są zmienne w proporcjach główki i trzonu oraz w wymiarach. W tym samym miejscu mogą wyrastać egzemplarze karłowate i olbrzymie.

space

Naparstniczka stożkowata (Verpa conica) o podobnym pokroju, ma główkę przyrośniętą jedynie na szczycie, główka jest bardziej gładka, pofałdowana, bez żeber.

space

Częsta, niebezpiecznie trująca, piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) nie ma żeberkowanej główki lecz mózgowato pofałdowaną.

Sporocarps changing in proportions of the head and the stipe and in measurements. In the same spot can be found both scrub and giant specimens.

space

naparstniczka stożkowata (Verpa conica) of similar type, has the head grown in only in ape , the head is smoother, uneven, ribless.

space

Common, deadly poisonous, piestrzenica kasztanowata (Gyromitra esculenta) (photo) does not have a ribbed head but cerebrally undulating one.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301] (as: Mitrophora semilibera), Bujakiewicz (2010)[1342]Bujakiewicz (2010) On some agarics occurring in carr forests.[1342] (as: Mitrophora semilibera), Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła et al. (2020)[1374]Chachuła et al. (2020) New record of macrofungi for the mycobiota of the Cieszyn municipality (Polish Western Carpathians) including new species to Poland.[1374] (as: Mitrophora semilibera), Domian (2010)[1419]Domian (2010) Ochrona gatunkowa grzybów.[1419], Falkowski & Nowicka-Falkowska (2000)[1438]Falkowski & Nowicka-Falkowska (2000) Smardz jadalny Morchella esculenta i czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.[1438] ( Mitrophora semilibera), Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006a)[1458]Friedrich (2006a) Stan mikologicznego rozpoznania Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 105-106[1458] (as: Morchella semilibera), Gierczyk (2022)[3842]Gierczyk (2022) Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”.[3842], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488] (as: Mitrophora semilibera), Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: Mitrophora semilibera), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krajewski (2011)[1711]Krajewski (2011) Smardzowate w Dąbrowie Górniczej.[1711] (as: Mitrophora semilibera), Krotoski (2008-2009)[1717]Krotoski (2008-2009) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim.[1717] (as: Mitrophora semilibera), Kujawa (2001)[1746]Kujawa (2001) Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 189[1746], Kujawa (2003)[1748]Kujawa (2003) Grzyby chronione na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.[1748], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773] (as: Mitrophora semilibera), Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Mitrophora semilibera), Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783] (as: Mitrophora semilibera), Lisiewska (2003)[3807]Lisiewska (2003) Distribution of legally protected macrofungi in the Wielkopolska region of (Western Poland).[3807], Lisiewska (2011)[1841]Lisiewska (2011) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Wielkopolskiego Parku Narodowego.[1841], Lisiewska & Madeja (2003)[1845]Lisiewska & Madeja (2003) Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce.[1845] (as: Morchella semilibera), Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930] (as: Mitrophora semilibera), Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego.[1941], Narkiewicz (1998)[1985]Narkiewicz (1998) Grzyby smardzowate (Morchellaceae) w Sudetach Zachodnich.[1985], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996] (as: Morchella semilibera), Nowak & Spałek (2001)[2016]Nowak & Spałek (2001) Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia.[2016], Nowak i Spałek (2000)[2015]Nowak i Spałek (2000) Grzyby. W. Spałek K. (red.). Osobliwości przyrody Opola. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Opole: 11?13[2015], Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020)[2180]Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) Smardz półwolny Morchella gigas (Batsch) Pers.[2180], Szczepkowski (2007)[2295]Szczepkowski (2007) Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University .[2295] (as: Morchella semilibera), Urbisz & Urbisz (2006)[2422]Urbisz & Urbisz (2006) Nowe stanowisko smardza półwolnego Morchella semilibera DC.: Fr. - rzadkiego w Polsce gatunku grzyba.[2422] (as: Morchella semilibera), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Mitrophora semilibera), Zieliński et al. (2011)[2568]Zieliński et al. (2011) Ścieżkami Pańskiej Góry.[2568], Żurawlew (2014)[2580]Żurawlew (2014) Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego.[2580] (as: Morchella semilibera), Żurawlew (2018)[2581]Żurawlew (2018) Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego.[2581] (as: Mitrophora semilibera)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:36 1 znaleziska Morchella gigas (smardz półwolny) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 331047 331048 AB93 136737 330919 AB94 299703 BB00 164331 185530 BC98 105640 164114 164117 282231 BE58 97621 BE68 130092 CA99 375248 CC26 375273 375274 CC91 368154 368155 DA70 32794 98194 164784 164785 185387 185388 198545 213410 235809 236339 258468 DA90 375256 DB05 344644 344705 357682 367866 DB30 280586 DD75 99157 DD85 280410 DE45 345705 357718 367700 DE46 345704 357720 DE51 101341 DE55 357723 367823 DE56 97834 DE57 98769 185657 213195 DF33 48831 DF34 367380 DF69 307990 DF78 165242 DF85 98910 99282 EC35 298574 ED49 367396 EF15 102541 EF72 195939 EF81 101593 EF82 64938 97849 EF94 195934 EG04 195916 EG15 123152 FE19 367546 FE27 367789 FE49 367791 FF04 97373 97377 FF05 97690 FG02 96818 FG22 184924 FG33 184923 GB81 367630 GC11 169351

ID 32 794 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Sopot Park Północny., DA70; data zbioru: 20 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łęgowy w pasie nadmorskim., Koło pniaka przy ścieszce rowerowej., Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: fot.36508 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

36508

ID 48 831 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Las Bażanciarnia w Siemianowicach Śl., DF33; data zbioru: 27 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy (olcha, brzoza, jesion,wierzba) nad brzegiem niewielkiego stawu, na ziemi, pojednynczo, około 20 owocników; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-078; uwagi: . fot.64360 [notatka: tak] [fotografie: TAK - fazy wzrostu owocnika]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

64360

ID 64 938 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: dolina Raby, EF82; data zbioru: 20 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, 9 owocników (5+3+1 - oddalone od siebie o kilka do kilkunastu metrów); leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie; uwagi: fot.93287 fot.93288 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

93287
93288

ID 96 818 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Krosno, woj. podkarpackie, FG02; data zbioru: 10 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Teren zalewowy nad rzeką, jesion, wierzba, dziki bez i in. zarośla, na ziemi, 2 owocniki obok siebie; leg. Anna Hreczka, det. Wiesław Kamiński; eksykat: nie; uwagi: fot.161148 fot.161149 fot.161150 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

161148
161149
161150

ID 97 373 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: 2km E, Stalowa Wola, podkarpackie, FF04; data zbioru: 15 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy przy rzece San, na ziemi, po kilka , w sumie kilkadziesiat sztuk; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/WS/26.04.08; uwagi: >; fot.162415 fot.162416 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

162415
162416

ID 97 377 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: 1km E, Stalowa Wola, podkarpackie, FF04; data zbioru: 15 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy przy rzece San, na ziemi, w trawie przy scieżce,, w grupie , kilkanaście sztuk; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/WS/26.04.08; uwagi: jedna leżała przy ścieżce wyrwana z podłoża; fot.162428 fot.162429 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

162428
162429

ID 97 621 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Wrocław, BE58; data zbioru: 18 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty; topola, głóg, bez czarny, klon, dąb, robinia akacjowa i inne. Ponadto, miejscami fiołki i ziarnopłon, na ziemi pokrytej liściami, pojedynczy owocnik o wysokości ok 10 cm.; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TP/23.05.08; uwagi: fot.162956 fot.162957 fot.162958 fot.162959; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

162956
162957
162958
162959

ID 97 690 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Stalowa Wola - okolice, FF05; data zbioru: 18 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, pojedynczo , kilkanaście sztuk; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie; uwagi: >; fot.163253 [notatka: tak, wyślę do Anny Kujawy] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163253

ID 97 834 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Radomsko,centrum miasta,woj.łódzkie, DE56; data zbioru: 20 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas zieleni z rajskimi jabłoniami, na ziemii pod krzewem (chyba pigwowca), jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.163592 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163592

ID 97 849 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Dolina Rzeki Raby; pow. wielicki, woj. Małopolskie, EF82; data zbioru: 12 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, 3 stanowiska oddalone od siebie o 50-150m: I - 2 owocniki; II - 37 owocników; III - 8 owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie; uwagi: Stanowisko obserwowane 2 rok z rzędu, wcześniej zgłoszone jako: ID: 64938; fot.163650 fot.163651 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163650
163651

ID 98 194 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Gdańsk Jelitkowo, Park Nadmorski. ok. 200 m na N od parkowej restauracji., DA70; data zbioru: 24 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wsrod rzadkich traw, pod drzewami (wiąz górski, topola szara), po drugiej straonie alejki biegnącej wzdłuż wydmy szarej., Na ziemi, humus wymieszany z piaskiem wydmowym., Osiem owocników na przestrzeni kilku m2.; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie; uwagi: Dwa owocniki rosnące przy samej alejce częściowo uszkodzone.; fot.164618 fot.164619 fot.164620 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

164618
164619
164620

ID 98 769 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: 700m naS,Babczów,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 1 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj drogi obsadzony drzewami,gł.klony, na ziemi wśród roślinności zielnej, pojedynczo,dwie sztuki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.166288 fot.166289 fot.166290 fot.166291 fot.166292 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

166288
166289
166290
166291
166292

ID 98 910 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Pańska Góra (Andrychów), powiat wadowicki,, DF85; data zbioru: 4 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Na brzegu lasu pod głogiem, bukiem, jaworem i dębem, na ziemi, dwa owocniki w odległości 1 m; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: nie; uwagi: N 49st50'54,8"; E 19st21'07,6"; 383 m n.p.m.; fot.167091 fot.167092 fot.167093 fot.167094 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

167091
167092
167093
167094

ID 99 157 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Łódź, Stadion START, ul. Św. Teresy, DD75; data zbioru: 3 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Drzewa liściaste, podłoże trawiaste, w grupie około10 szt.; leg. det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie; uwagi: Smardz półwolny; fot.167933 fot.167934 fot.167935 fot.167936; Stanowisko smardzy [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

167933
167934
167935
167936

ID 99 282 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, DF85; data zbioru: 10 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg lasu (jesion, jawor, grab, głóg), na ziemi, trzy owocniki 1x1 i 1x2, w odległości około 100 m; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/28.06.08; uwagi: Owocnik wysokości 10 cm, główka szeroka na 3,5 cm, wysoka 2 cm, dołem nie przyrośnięta do trzonka, koloru ciemny brąz do czarnego, dna alweoli jasnobrązowe. Trzonek 2 cm grubości górą 1/3 karbowany, jasnobrązowy.; fot.168199 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

168199

ID 101 341 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Parzymiechy, gm. Lipie, pow. Kłobuck, DE51; data zbioru: 28 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park podworski, drzewostan na siedlisku łęgowym, na ziemi, w grupie, kilkanaście owocników; leg. Violeta Ciach-Melewska, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: fot.172632 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

172632

ID 101 593 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: woj. Mąłopolskie, gm. Raciechowice, Żerosławice, EF81; data zbioru: 11 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łozina nad brzegiem rzeki Stradomki, na ziemi, 14 owocników w różnym stadium wzrostu rozrzuconych nieregularnie na odcinku około 400m; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie; uwagi: fot.173094 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

173094

ID 102 541 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, EF15; data zbioru: 23 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb, na ziemi, na skwerach, trawnikach,, masowo, tysiące owocników rozsiane po całym parku; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: w odl. 300m od Parku Zdrojowego w lasku mieszanym swierk, klon, olcha! zwanym "Małpim Gajem" około 100 szt; fot.175016 fot.175017 fot.175018 fot.175019 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

175016
175017
175018
175019

ID 105 640 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Poznań, Fort 5a, BC98; data zbioru: 25 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg, bez), Na ziemi, Grupa ok. 40 owocników; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: przy zgłoszeniu 164114; uwagi: fot.181065 fot.181066 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

181065
181066

ID 123 152 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką kamienicą, EG15; data zbioru: 23 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las nad rzeką, dużo bzów przy drodze, ziemia, w trawie, w grupie,10owocników.; leg. det. Jurek Ruszel; eksykat: nie; uwagi: fot.221986 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

221986

ID 130 092 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Kobierzyce, pow. wrocławski, BE68; data zbioru: 1 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, w bezpośrednim sąsiedztwie przewaga klonu (drzew i siewek), na ziemi, 2 podeschnięte owocniki; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/8.05.09; uwagi: fot.237608; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

237608

ID 136 737 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry, ok. 200m na W od węzła autostrady w Kluczu, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 2 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie pomiędzy trzcinowiskiem a nasypem autostrady; w otoczeniu Wb, Tp, głóg, szakłak, na ziemi, w rozproszeniu 18 owocników; leg. Grażyna Domian, Adam Domian, det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/4.01.11; uwagi: Mitrówka półwolna; fot.251800 fot.251801 fot.251802; omówiona w wątku [bf:237451]; Białe kłaczki widoczne na owocnikach pochodzą od wszędobylskich w tym okresie nasion topoli. [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 237451 ;

ID 164 114 oznaczenie: Mitrophora semilibera; • potwierdzenie ID105 640; lokalizacja: Poznań, Fort 5a, pow. Poznań, woj. Wielkopolskie, BC98; data zbioru: 1 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg,), Na ziemi, 9 owocników; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy i w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/AS/10.02.11; uwagi: fot.334011 fot.334012 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

334011
334012

ID 164 117 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Poznań, Fort 5a, pow. Poznański, woj. Wielkopolskie, BC98; data zbioru: 5 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg), Na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak,u znalazcy; uwagi: fot.334026; Jest to drugie stanowisko Mitrówki półwolnej na Forcie 5a. [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

334026

ID 164 331 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Kołobrzeg, wschodnia część miasta, woj. Zachodniopomorskie, BB00; data zbioru: 8 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty na zapleczu wydmy szarej, Na ziemi, na poboczu ścieżki rowerowej, jeden owocnik w całości, drugi - trzon bez kapelusza; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: nie; uwagi: fot.335001 fot.335002 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

335001
335002

ID 164 784 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Sopot Park Północny, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 12 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy nadmorski,olsza,czarna,szara,klon,jesion,topola,świerk, w ziemi wzdłuż ciągów komunikacyjnych-rowerowych,pieszych, ok. 100 owocnik w parku; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak w Stacji PAN; uwagi: fot.336482 fot.336483 fot.336484 fot.336485 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; notki kustoszy: • 2023.12.05 20:43 · Marek Snowarski — usunięto odesłanie do nieistniejącego wątku bio-forum 324177 ;

ID 164 785 oznaczenie: Mitrophora semilibera; • potwierdzenie ID98 194; lokalizacja: Gdańsk Jelitkowo, Park Nadmorski. ok. 200 m na N od parkowej restauracji., woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 10 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wśród rzadkich traw, pod drzewami (wiąz górski, topola szara,kasztanowiec,krzewy), w ziemi, ok.20 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak w Stacji PAN; uwagi: fot.336491 fot.336492 fot.336493 fot.336494 [notatka: tak Wykaz grzybów Pomorza] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

336491
336492
336493
336494

ID 165 242 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 5 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łegowy w dolinie rzeki Skawinki, wierzby, topole, olchy., na ziemi, w grupie, ok 10 szt.; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: wszystkie owocniki były niestety w stanie zejściowym.; fot.338796 fot.338797 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

338796
338797

ID 169 351 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: około 4 km na południe od miejscowości Supraśl, pow. pow.Białystok, woj. woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 16 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wzdłuż drogi leśnej. Na granicy wyjeżdżonego pobocza i niskiej roślinności przydrożnej., bezpośrednio na ziemi, kilkanaście owocników rozsianych na poboczu o długości około 8-10m; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: SIEDLISKO;; fot.356275; OWOCNIKI;; fot.356276 fot.356277 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

356275
356276
356277

ID 184 923 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: okolice Daliowej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 25 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na brzegu Wisłoka, na ziemi, 1 owocnik pośród lepiężników, w pobliżu wierzby; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.405962 fot.405963 [notatka: nie] [fotografie: tak];

405962
405963

ID 184 924 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 24 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nad rzeką pośród lepiężników, w pobliżu wierzby, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.405967 fot.405968 [notatka: nie] [fotografie: tak];

405967
405968

ID 185 387 oznaczenie: Mitrophora semilibera; • potwierdzenie ID164 784; lokalizacja: Soport Park Północny, pow. gdański, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 2 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nadmorski las łęgowy,olsza,klon,jesion, w ziemi-żyznej, 17 owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MWR/15.11.13; uwagi: fot.407962 fot.407963 [notatka: tak Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak]; publikacja: tak GRZYBY (MYCOTA) WYBRANYCH REJONÓW MIASTA SOPOTU WILGA-WANTOCH-REKOWSKI 2010;

407962
407963

ID 185 388 oznaczenie: Mitrophora semilibera; • potwierdzenie ID164 785; lokalizacja: Gdańsk Jelitkowo, Park Nadmorski. ok. 200 m na N od parkowej restauracji, pow. gdański, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 8 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wśród rzadkich traw, pod drzewami (wiąz górski, topola szara,kasztanowiec,krzewy), w ziemi-żyznej, 9 owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/15.11.13; uwagi: fot.407967 fot.407968 [notatka: tak Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: takt]; publikacja: tak GRZYBY (MYCOTA) WYBRANYCH REJONÓW MIASTA SOPOTU WILGA-WANTOCH-REKOWSKI 2010;

407967
407968

ID 185 530 oznaczenie: Mitrophora semilibera; • potwierdzenie ID164 331; lokalizacja: Kołobrzeg, wschodnia część miasta, woj. Zachodniopomorskie, BB00; data zbioru: 18 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu liściastego (łęgu), na ziemi na poboczu ścieżki rowerowej, dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: nie; uwagi: fot.408826 fot.408827 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

408826
408827

ID 185 657 oznaczenie: Mitrophora semilibera; • potwierdzenie ID98 769; lokalizacja: 700m na S, Babczów, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 13 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj drogi obsadzony drzewami,gł.klony, na ziemi, wśród roślinności zielnej, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.409491 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

409491

ID 195 916 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: ok. 500 m, pn-wsch, Żbikowice , gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie, EG04; data zbioru: 17 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, 3 młode owocniki; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.467058 fot.467059 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

467058
467059

ID 195 934 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Witowice Dolne, gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie, EF94; data zbioru: 17 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju lasu łęgowego w lepiężnikach różowych, ziemia, kilkanaście owocników na kilku metrach kwadratowych; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: Obszar Natura 2000 "Łososina"; fot.467085 fot.467086 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

467085
467086

ID 195 939 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Pierzchów, gm. Gdów, pow. wielicki, woj. Małopolskie, EF72; data zbioru: 22 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.467110 fot.467111 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

467110
467111

ID 198 545 oznaczenie: Mitrophora semilibera; • potwierdzenie ID185 387; lokalizacja: Park Północny Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 13 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łęgowy nadmorski,olsza czarna,jesion inne, ziemia, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: W przeciwieństwie do zeszłego roku pojaw owocników był w znikomych ilosciach -poniżej 10 sztuk.; fot.483962 fot.483963 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Sopot Zielone Miasto-wyd.Urząd Miasta Sopot; Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

483962
483963

ID 213 195 oznaczenie: Mitrophora semilibera; • potwierdzenie ID98 769; lokalizacja: 700m S od wsi Babczów, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 5 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj drogi obsadzony drzewami, gł.klony, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.557766 fot.557767 [notatka: nie] [fotografie: tak];

557766
557767

ID 213 410 oznaczenie: Mitrophora semilibera; • potwierdzenie ID198 545; lokalizacja: Park Północny Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 11 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy,olsza,jesion, ziemia, ok.30 owocników w parku; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chronione; uwagi: fot.558770 fot.558771 fot.558772 fot.558773 [fotografie: tak]; notki kustoszy: • 2023.12.05 21:10 · Marek Snowarski — usunięto powiązanie z nieistniejącym wątkiem bio-forum 552104 ;

ID 235 809 oznaczenie: Mitrophora semilibera; • potwierdzenie ID213 410; lokalizacja: Sopot Park Północny, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 22 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, olsza, klon, świerk, ziemia, 9 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony; uwagi: fot.664192 fot.664193 fot.664194 [notatka: nie] [fotografie: tak];

664192
664193
664194

ID 236 339 oznaczenie: Mitrophora semilibera; • potwierdzenie ID185 388; lokalizacja: Gdańsk Jelitkowo, Park Nadmorski. ok. 200 m na N od parkowej restauracji, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 25 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wśród rzadkich traw, pod drzewami (wiąz górski, topola szara,kasztanowiec,krzewy), ziemia, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony; uwagi: fot.666231 fot.666232 fot.666233 [notatka: nie] [fotografie: tak];

666231
666232
666233

ID 258 468 oznaczenie: Mitrophora semilibera; • potwierdzenie ID235 809; lokalizacja: Park Północny Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 21 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olsza, jesion, klon, inne, ziemia, kilkanaście owocników w parku; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony; uwagi: fot.751046 fot.751047 fot.751048 fot.751049 [notatka: nie] [fotografie: tak];

751046
751047
751048
751049

ID 280 410 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Pabianice, ścieżka na tyłach ogródków działkowych między ul. Wspólną i Podmiejską, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 25 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste pobocze ścieżki, z ziemi, wśród roślin zielnych, kilka sztuk pościnane podkaszarką; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: BGF0006573; uwagi: fot.837067 fot.837068 [notatka: nie] [fotografie: tak];

837067
837068

ID 280 586 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Pelplin-Rajkowy, pow. tczewski, woj. pomorskie, DB30; data zbioru: 23 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy, ziemia, ok. 100 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; rev. Błażej Gierczyk 25 mar 2024; eksykat: BGF0011789; uwagi: fot.837890 fot.837891 fot.837892 [notatka: nie] [fotografie: tak];

837890
837891
837892

ID 282 231 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Poznań, Morasko, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC98; data zbioru: 4 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Dzewa liściaste, zarośla nad ciekiem wodnym, Na ziemi, 5 owocników rosnących pojedyńczo; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie; uwagi: fot.844095 [notatka: nie] [fotografie: tak];

844095

ID 298 574 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Przasnysz,ul.Orlika,gm.Przasnysz miasto, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 20 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sad przydomowy, na ziemi,pośród roślinności zielnej, Pojedynczo trzy owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.914592 fot.914593 fot.914594 fot.914595 [notatka: nie] [fotografie: tak];

914592
914593
914594
914595

ID 299 703 oznaczenie: Morchella gigas; lokalizacja: Puszcza Bukowa (Polana Binowska), ok. 1,3 km na S od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 15 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze publicznej drogi brukowanej, przy zadrzewieniu liściastym (Wb, Tp, Śl), na ziemi, w grupie - 18 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony na naturalnych stanowiskach); uwagi: fot.919845 fot.919846 fot.919847 fot.919848 fot.919849 fot.919850 [notatka: tak] [fotografie: tak];

919845
919846
919847
919848
919849
919850

ID 307 990 oznaczenie: Morchella gigas; lokalizacja: Kraków, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF69; data zbioru: 17 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielkie, wierzbowe zadrzewienie o łęgowym charakterze, na ziemi, grupa 6 owocników; leg. det. Rafał Bobrek; eksykat: nie - chroniony; uwagi: Stanowisko położone przy bardzo uczęszczanej ścieżce - jeden owocnik znaleziony odłamany.; fot.958440 fot.958441 fot.958442 [notatka: nie] [fotografie: tak];

958440
958441
958442

ID 330 919 oznaczenie: Morchella gigas; lokalizacja: 1,6 m na SW od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 28 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia przy śródpolnych torfiankach, na ziemi pod głogiem, w grupie - 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony na naturalnych stanowiskach); uwagi: fot.1134920 fot.1134921 fot.1134922 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1134920
1134921
1134922

ID 331 047 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: Łódź, pow. Łódź, woj. łódzkie; data zbioru: 7 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, liście brzóz suche, pojedynczo; leg. Dominik Żyro, det. Błażej Gierczyk; eksykat: -; uwagi: fot.1135826; Uwaga B. Gierczyk!: Zgłoszono jako Morchella esculenta. Zgłoszenie zdublowane - wpis o ID 331048 usunięto z GREJ. [notatka: -] [fotografie: tak];

1135826

ID 344 644 oznaczenie: Morchella semilibera; lokalizacja: Elbląg, Pd. podnóże Góry Chrobrego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 12 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewienia i krzaki głogowe, w pobliżu osiki, wierzby, na glebie, 12 szt. w grupie na obszarze 3 x 3 m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Fot. 1 - 24.04.2021, fot. 2 - 07.05.2021, pozostałe z 12.05.2021; fot.1223526 fot.1223527 fot.1223528 fot.1223529 fot.1223530 fot.1223531 fot.1223532 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1223526
1223527
1223528
1223529
1223530
1223531
1223532

ID 344 705 oznaczenie: Morchella semilibera; lokalizacja: Elbląg, Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. Warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 14 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewienia i krzaki głogowe, w pobliżu topole, brzozy, na glebie, 11 sztuk na obszarze kilkunastu m. kwadratowych; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Pierwsze zdjęcie z 09.05.2021, pozostałe z 14.05.2021.; fot.1223894 fot.1223895 fot.1223896 fot.1223897 fot.1223898 fot.1223899 fot.1223900 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1223894
1223895
1223896
1223897
1223898
1223899
1223900

ID 345 704 oznaczenie: Morchella gigas; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Fryszerka; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 8 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne, liściaste zarośla, na ziemi, grupa 4 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1231550 fot.1231551 fot.1231552 fot.1231553 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1231550
1231551
1231552
1231553

ID 345 705 oznaczenie: Morchella gigas; lokalizacja: Malutkie; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 8 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas przydrożnych zarośli, na ziemi, pod jabłonią, grupa 4 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1231557 fot.1231558 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1231557
1231558

ID 357 682 oznaczenie: Morchella gigas; • potwierdzenie ID344 705; lokalizacja: Elbląg-Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 4 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewienia i krzaki głogowe, w pobliżu topole, brzozy, na ziemi, 3 owocniki na obszarze 2 x 2 m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Wyrosły dokładnie pod tym samym głogiem, co rok temu.; Pierwsze 3 zdjęcia z 4.05.2022, kolejne z 13.05.2022; fot.1337274 fot.1337275 fot.1337276 fot.1337277 fot.1337278 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337274
1337275
1337276
1337277
1337278

ID 357 718 oznaczenie: Morchella gigas; • potwierdzenie ID345 705; lokalizacja: Malutkie; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 8 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas przydrożnych zarośli -brzoza, jabłoń, osika, głóg i inne, na ziemi, pod jabłonią, grupa co najmniej 16 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1337655 fot.1337656 fot.1337657 fot.1337658 fot.1337659 fot.1337660 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337655
1337656
1337657
1337658
1337659
1337660

ID 357 720 oznaczenie: Morchella gigas; • potwierdzenie ID345 704; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Fryszerka; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 1 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1337676 fot.1337677; 8.05; fot.1337678 fot.1337679 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337676
1337677
1337678
1337679

ID 357 723 oznaczenie: Morchella gigas; lokalizacja: Radomsko, ul. Energetyków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 30 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska, na ziemi, pod forsycjami, grupa co najmniej 12 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1337699 fot.1337700 fot.1337701 fot.1337702 fot.1337703 fot.1337704 fot.1337705 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337699
1337700
1337701
1337702
1337703
1337704
1337705

ID 367 380 oznaczenie: Morchella gigas; lokalizacja: ok.200 m.na NE od Wapiennika Bordowicza Dąbrowa Górnicza, pow. dąbrowski, woj. śląskie, DF34; data zbioru: 16 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty mieszany-dąb,grab,buk,jesion,jawor,leszczyna,topola, na ziemi, dwa owocniki razem z Verpa bohemica; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: Zauważyłem dwa owocniki w otoczeniu Verpa bohemica,jeden z nich leżał przewrócony prawdopodobnie przez zwierzyne której tam nie brakuje.; fot.1425116 fot.1425117 fot.1425118 fot.1425119 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425116
1425117
1425118
1425119

ID 367 396 oznaczenie: Morchella gigas; lokalizacja: ok 1,5 km na NW od Celestynowa, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED49; data zbioru: 17 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla z topolą,głogiem,czarnym bzem,w zasiegu wzroku olcha,wierzba, na ziemi, ponad 40 owocników; leg. Magdalena Mularczyk,Robert Łyżczarz, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1425373 fot.1425374 fot.1425375 fot.1425376 fot.1425377 fot.1425378 fot.1425379 fot.1425380 fot.1425381 fot.1425382 fot.1425383 fot.1425384 fot.1425385 fot.1425386 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425373
1425374
1425375
1425376
1425377
1425378
1425379
1425380
1425381
1425382
1425383
1425384
1425385
1425386

ID 367 546 oznaczenie: Morchella semilibera; lokalizacja: Zawieprzyce, pow. łęczyński, woj. lubelskie, FE19; data zbioru: 26 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony brzeg rzeki Wieprz (topola, olsza, jesion, czeremcha), na ziemi, wspólnie z Verpa conica, kilkanaście owocników; leg. det. Robert Kozak; uwagi: fot.1426836 fot.1426837 [fotografie: tak];

1426836
1426837

ID 367 630 oznaczenie: Mitrophora semilibera; lokalizacja: 2,7km na W od Gnidzin, pow. sokólski, woj. podlaskie, GB81; data zbioru: 30 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo grabowy z jedna topolą, na ziemi,przy jedynej topoli w zasięgu wzroku, dwa owocniki; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1428000 fot.1428001 fot.1428002 fot.1428003 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428000
1428001
1428002
1428003

ID 367 700 oznaczenie: Morchella gigas; • potwierdzenie ID345 705; lokalizacja: Malutkie; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 22 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas przydrożnych zarośli -brzoza, jabłoń, osika, głóg i inne, na ziemi, pod jabłonią, grupa co najmniej 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1428481 fot.1428482 fot.1428483 fot.1428484 fot.1428485 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428481
1428482
1428483
1428484
1428485

ID 367 789 oznaczenie: Morchella semilibera; lokalizacja: Lublin, Górki Czechowskie - 51.266888, 22.537894, pow. lubelski, woj. lebelskie, FE27; data zbioru: 5 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewiony wąwóz (topola, wierzba, czeremcha, wiśnia ptasia, jesion), na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1429548 fot.1429549 [fotografie: tak];

1429548
1429549

ID 367 791 oznaczenie: Morchella semilibera; lokalizacja: Borkowszczyzna - 51.093772, 22.782129, pow. świdnicki, woj. lubelskie, FE49; data zbioru: 5 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-topolowo-sosnowy, na ziemi, pięć owocników; leg. det. Robert Kozak; uwagi: fot.1429557 [fotografie: tak];

1429557

ID 367 823 oznaczenie: Morchella gigas; • potwierdzenie ID357 723; lokalizacja: Radomsko, ul. Energetyków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 23 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska, na ziemi, pod forsycjami, grupa co najmniej 35 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1429818 fot.1429819 fot.1429820 fot.1429821 fot.1429822 fot.1429823 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1429818
1429819
1429820
1429821
1429822
1429823

ID 367 866 oznaczenie: Morchella gigas; lokalizacja: Elbląg, między ul. Łęczycką i Rawską, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 6 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z Tp, Wb, Brz, na ziemi, pod topolami, wierzbami, 3 owocniki w jednym miejscu (w tym 2 padłe) i 1 owocnik 50 m. dalej; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1430275 fot.1430276 fot.1430277 fot.1430278 fot.1430279 fot.1430280 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1430275
1430276
1430277
1430278
1430279
1430280

ID 368 154 oznaczenie: Morchella gigas; lokalizacja: Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC91; data zbioru: 29 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogródek działkowy, na ziemi, pod drzewami owocowymi, podłoże piaszczyste, w tym piaskownica, kilka owocników; leg. Dorota Durska, det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak; uwagi: owocniki w różnym wieku, w siedlisku; fot.1433647 fot.1433648 fot.1433649 fot.1433650 fot.1433651; owocniki wobec miarki; fot.1433652 fot.1433653 [notatka: nie] [fotografie: tak (B. Kudławiec)];

1433647
1433648
1433649
1433650
1433651
1433652
1433653

ID 368 155 oznaczenie: Morchella gigas; lokalizacja: Lednogóra, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC91; data zbioru: 30 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie topolowe otoczone zabudowaniami miejscowości, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak; uwagi: stanowisko; fot.1433660; owocniki na stanowisku; fot.1433661 fot.1433662; owocnik pobrany i wobec miarki; fot.1433663 fot.1433664 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1433660
1433661
1433662
1433663
1433664

ID 375 248 oznaczenie: Morchella gigas; lokalizacja: Kolbudy, jar rzeki Raduni w kierunku Pręgowa, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 13 kwi 2024; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg, klon, wiąz, grab, lipa, dąb, osika, leszczyna, olcha, na ziemi wśród liści, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: nie, chroniony;

20240413_115341
20240413_115325
20240413_120517
20240413_115353

ID 375 256 oznaczenie: Morchella gigas; lokalizacja: Gdańsk-Orunia, Dolina Potoku Oruńskiego, pomiędzy ścieżką pieszo-rowerową a ogródkami działkowymi, pow. Gdańsk, woj. pomorskie [18.615927 , 54.319125], DA90; data zbioru: 19 kwi 2024; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla nadrzeczne, wierzba, głóg, osika, olcha, wśród lepiężników, 10 owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: Tak;

20240419_170910
20240419_171111
image
20240419_170941
20240419_170934
20240419_171258
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji