znalezisko 20050812.9.05 - Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni) · okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy ·
na stercie gałęzi drzew liściastych
050812-3261
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pokrój
050812-3264
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · blaszki i trzon
050812-3266
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · blaszki i trzon
050812-3267
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · blaszki i trzon
050813-3340
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · wysyp zarodników
061025-6033
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pileipellis, radial section; from exiccate, in KOH
061025-6034
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pileipellis, radial section; from exiccate, in KOH
061025-6035
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pileipellis, radial section; from exiccate, in KOH, x10/0.25 achromat aus Jena, Biolar
061025-6036
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pleurocystidia; from exiccate, in KOH
061025-6037
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pileipellis; from exiccate, in KOH
061025-6038
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · spores from lamellae; from exiccate, in KOH
061025-6039
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · spores from lamellae; from exiccate, in KOH, x40/0.95 apochromat aus Jenna, Biolar
061025-6040
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · cheilocystidia; from exiccate, in KOH
061025-6041
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · cheilocystidia; from exiccate, in KOH
061025-6042
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pleurocystidia; from exiccate, in KOH, x16/0.40 apochromat Zaiss, Biolar