znalezisko 20050812.9.05 - Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni) · okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy ·
na stercie gałęzi drzew liściastych
050812-3261
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pokrój
050812-3264
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · blaszki i trzon
050812-3266
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · blaszki i trzon
050812-3267
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · blaszki i trzon
050813-3340
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · wysyp zarodników
061025-6033
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pileipellis, radial section; from exiccate, in KOH
061025-6034
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pileipellis, radial section; from exiccate, in KOH
061025-6035
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pileipellis, radial section; from exiccate, in KOH, x10/0.25 achromat aus Jena, Biolar
061025-6036
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pleurocystidia; from exiccate, in KOH
061025-6037
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pileipellis; from exiccate, in KOH
061025-6038
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · spores from lamellae; from exiccate, in KOH
061025-6039
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · spores from lamellae; from exiccate, in KOH, x40/0.95 apochromat aus Jenna, Biolar
061025-6040
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · cheilocystidia; from exiccate, in KOH
061025-6041
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · cheilocystidia; from exiccate, in KOH
061025-6042
Pluteus atricapillus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pleurocystidia; from exiccate, in KOH, x16/0.40 apochromat Zaiss, Biolar