znalezisko 20050812.10.05 - Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni) · okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy ·
na stercie gałęzi drzew liściastych
050812-3270
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · pokrój
050812-3272
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
12.08.2005 · blaszki i trzony