fot. 990807-19 (890×744) — copyright © by Marek Snowarski
powierzchnia kapelusza
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Paxillus rubicundulus (krowiak olszowy)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.08.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski