fot. 040619-7534 (980×630) — copyright © by Marek Snowarski
grupa owocników
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Paxillus rubicundulus (krowiak olszowy)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.06.2004, luzni les, Svaty Jur, Słowacja
copyright © by Marek Snowarski